Del: - -

Forebyg med god vedligeholdelse og brug

God vedligeholdelse og brug af bygningen er den bedste måde at forebygge fugt og skimmelvækst på.

Det gælder om at opdage slid og skader på en bygning i god tid. Det øger chancen for at udbedre skader, inden problemer med fugt og skimmel vokser sig stort.

Ellers kan der opstå omfattende skader på bygningen med dårligt indeklima til følge. Det er dyrt at rette op på, og medarbejderne vil udsættes for unødvendige sundhedsmæssige gener.

Systematisk vedligeholdelse

Systematiske bygningssyn og faste planer for vedligeholdelse giver en god sikkerhed for, at problemer med fugt og skimmelvækst ikke får lov at vokse sig store.

Arbejdsmiljøorganisationen kan fx i forbindelse med arbejdspladsvurderingerne (APV) indføre en periodisk gennemgang af bygningerne for at forebygge og udbedre vand- og fugtskader.

Læs også

En del af vedligeholdelsesplanen er at have et beredskab, der hurtigt kan tage sig af vandskader, så skimmel ikke når at angribe fugtige bygningsdele.

Tæt klimaskærm giver tør bygning

Den løbende vedligeholdelse bør koncentrere sig om de dele af bygningen, som er kilde til de fleste fugtproblemer. Bygningerne skal holdes tørre!

Det er især utætheder i og ved tagene og indtrængen af grundfugt, der skal holdes øje med. Dvs. tag, inddækninger, facade, vinduer, afløb og dræn. 

Vandinstallationer

Dernæst kommer vedligeholdelse af vandinstallationer og vådrum. Det gælder også amerikanske køleskabe og drikkeautomater, der kan lække et skjult sted.

Afløb, fliser og vinylgulve i badeværelser, toiletter, køkken, vaskerum og værksteder skal også være tætte.

Tekniske installationer

Ventilationsanlæg og ventiler, emhætter osv. skal indstilles og fungere optimalt, så fugt, som opstår inde i bygningen, bliver suget ud. Det indebærer blandt andet vedligeholdelse og rengøring af rør, filtre og luftindtag.

Omtanke i hverdagen

Det er ikke nok, at en bygning er konstrueret rigtigt og godt vedligeholdt. Den skal også bruges rigtigt.
Nogle få og simple foranstaltninger kan være med til at forebygge gener:

  • Lav faste rutiner for, hvordan og hvornår I lufter ud i løbet af dagen. Når det er koldt udenfor, bør I lufte ud ved gennemtræk nogle gange i løbet af dagen i stedet for at have vinduer stående på klem hele tiden.
  • Brug ventilationsanlægget.
  • Lav faste rutiner for, hvad I gør med vådt tøj og våde sko, så I ikke spreder fugt i bygningen.
  • Begræns mængden af snavs udefra – fx ved at bruge skiftesko eller have indgangspartier med måtter og riste. Støv og skidt indeholder sporer fra de naturlige skimmelsvampe og udgør et glimrende vækstmedie for skimmelsvampe.
  • Hold afstand mellem møbler og kolde ydervægge. Særligt hvis væggen er koldere end vinduerne.
  • Gør grundigt rent og gør det rigtigt. Brug altid en støvsuger med et effektivt filter. Hvis I fejer, hvirvler I støv op, som lægger sig på alle vandrette flader, hvor det med tiden kan skabe dårligt indeklima.

Senest revideret den 23. april 2020