Del: - -

Stop fugt og skimmel

De fleste tilfælde af skimmelvækst er af begrænset omfang og kan afhjælpes enkelt og effektivt. Kilden til fugten skal fjernes, bygningen skal tørres igennem, og de materialer og bygningsdele, som var berørt af skimmelvæksten, skal renses af eller skiftes ud.

Hvis fugtproblemerne er omfattende, kan det være nødvendigt med en større renovering. I sjældne tilfælde er en bygning så skadet, at den ikke kan reddes og må rives ned.

I praksis sker det normalt kun, hvis bygningen i forvejen har været i meget dårlig stand, eller hvis der er grundlæggende problemer med konstruktionen.

Vandskader kræver hurtig handling

Skimmelvækst starter ofte med en vandskade. I løbet af 1-2 uger kan der opstå omfattende skimmelvækst på fugtige bygningsdele. Derfor skal I reagere omgående, når I konstaterer en vandskade - inden skimmelangrebet kommer.

Det er derfor vigtigt, at der i alle bygninger findes et beredskab for håndtering af sådanne skader, så længere tids opfugtning med resulterende vækst af skimmelsvampe undgås.

Læs også

Stop kilden

Vandet kan komme fra tærede rør, utætheder i tagdækning og inddækning, utætte tagrender og nedløbsrør, stoppede kloakker eller revner i facaderne. Sørg evt. for at dække af, så der ikke kan komme mere vand ind og dernæst for at få repareret skaden.

Fjern vand og fugt

Luk op til hulrum, der har fået vand – også selv om det indebærer at fjerne loftsplader, vægge og gulve – så materialerne kan tørre.

Få teknikere til at måle fugtigheden og vurdere, om der er brug for teknisk udstyr til affugtning – og om der eventuelt har dannet sig skimmelvækst som følge af vandskaden.

Statens Byggeforsknings Institut skønner, at set over fem år vil hver tredje bygning i Danmark have en vandskade, som kan føre til vækst af skimmelsvampe.

Skjult fugt skal også stoppes

Ofte findes fugten og skimmelvæksten skjult i hulrum i vægge, under gulve, i skunke og krybekældre osv, hvor man risikerer helt at overse dem.

Det er vigtigt at få undersøgt, hvor skimmelvæksten sidder, hvor meget der er, og hvilke rum, som er berørt. Få sagkyndig hjælp til at afgøre, om der skal gennemføres en byggeteknisk undersøgelse – herunder fugt- og skimmelmålinger – som i givet fald bør udføres af et anerkendt specialfirma.

Læs også

Fjern eller forsegl skimmelvæksten

Der skal fugt til, for at skimmelsvampen kan vokse, men sporerne fra døde skimmelsvampe kan også skade indeklimaet. Derfor skal materialer med synlig skimmelvækst som udgangspunkt renses af eller skiftes ud.

Aalborg Universitet BUILD har i 2022 lavet en undersøgelse, der tyder på, at det også er muligt at forsegle skimmelvæksten. Forskerne understreger dog, at der skal flere undersøgelser til, der blandt andet kan analysere på effekten, hvis materialet igen bliver fugtigt. 


Senest revideret den 14. december 2022