Del: - -

Informer åbent

Når ordet skimmelsvamp bliver nævnt, er der risiko for mytedannelse, panik og overreaktion, som ikke står mål med den reelle sundhedsrisiko. Tydelig, handlekraftig ledelse og masser af information er det bedste råd.

God information fra starten

Erfaringen viser, at hurtig information er med til at sikre, at en sag om skimmelsvampe får det bedst mulige forløb.

Ledelsen bør være åben om alle forhold i forbindelse med skimmelvæksten - også om de ting, I ikke ved endnu. Det er en fejl at vente med at informere, til I har afklaret al tvivl. Folk vil føle sig dårligt informerede, og i mellemtiden vil rygter og mistro brede sig.

Vurder situationen

Første opgave er at vurdere situationen ud fra den viden, I har:

Hvor alvorligt er væksten af skimmelsvampe? Er der grund til at slå alarm nu, eller skal der flere undersøgelser til? Hvem skal involveres og informeres? Hvem kan hjælpe os? Hvem stiller sig i spidsen for det videre forløb? Hvordan er vi stillet økonomisk – har vi en forsikring, som dækker?

Embedslægen eller den kommunale sundhedstjeneste kan rådgive offentlige arbejdspladser og evt. give gode råd om, hvordan I informerer. De har mere autoritet i forhold til at fortælle om sundhedsrisikoen.

Læs også: Hvor farlig er skimmel

Er nogen særligt udsatte?

Få overblik over, om der er nogle ansatte eller brugere, som er særligt udsatte for helbredsmæssige gener som følge af skimmelvæksten. Det kan fx være personer med astma eller med en erkendt allergi over for skimmelsvampe.

Disse personer bør have særligt god information og måske søge læge. Hvis det er sundhedsmæssigt nødvendigt, skal ledelsen sørge for, at de flyttes til andre lokaler, som ikke er berørt af skimmelsvampene. Det gælder både for børn og voksne.

Lav en handleplan for løsningen

Det skaber tryghed blandt medarbejderne at vide, at I arbejder på en løsning. Det kan tage tid, men sørg for at have en handleplan for både midlertidige og varige løsninger. Fortæl om den og vær åben om eventuelle udfordringer.

Læs også:

Mange tror, at der kun er behov for at informere, når der sker noget nyt. Det er en fejl. Medarbejdere, brugere og evt. forældre har brug for at følge med.

Hvis projektet er gået i stå på grund af sygdom eller lignende, så sig det. I kan berolige med en opdatering - eller gentagelse - af handleplanen.


Senest revideret den 19. april 2020