Luftkvalitet

Dårlig luft forringer indeklimaet og kan give ubehagelige gener, og det kan skyldes mange forskellige ting. Menneskers udåndingsluft, afgassende møbler, farlige partikler og fugt er nogle af kilderne til dårlig luftkvalitet. Ventilation, rengøring og løbende vedligeholdelse kan afhjælpe mange problemer.