Del: - -

Detaljeret tjekliste

Det er en god idé at gå bygningen systematisk efter med mellemrum. Det kan fx ske i forbindelse med APV-arbejdet, eller hvis I har fået en mistanke om, at der er noget galt.

Når I gennemgår bygningen, skal I holde øje med de typiske faresignaler, som er tegn på, at der er fugt i bygningen:

 1. Muggen lugt kan afsløre skjulte skimmelsvampe, som ellers kan være svære at opdage fx i hulrum i vægge, undergulve og i lukkede tagrum. Hvis I lukker døre, vinduer og ventilation et døgns tid inden gennemgangen, bliver lugten lettere at opdage.
 2. Synlig fugt, fx våde skjolder på gulve eller bag møbler, dryppen fra loftet, når det har sneet, og kondensvand på vinduer, fliser og vægge. Synlig fugt kan både være tegn på en akut vandskade, på utilstrækkelig ventilation og på, at I bruger rummene forkert – fx ved at tørre tøj inden døre eller glemme at lufte ud.
 3. Tapet, der slår fra eller bliver misfarvet. Skær tapetet løs og kig ind bag ved for at se, om der skimmelvækst.
 4. Synlig vækst af skimmelsvampe er et entydigt faresignal. Skimmelvækst opstår især i tagrum, på lofter og vægge i køkken og toiletter og i kælderrum, hvor risikoen for fugt er størst. De kan også vokse langs fodpaneler, langs vinduer, bag billeder eller bag møbler, som står op ad kolde ydervægge. Skimmelsvampe er altid et tegn på fugt og dårligt indeklima.
 5. Klager fra børn og voksne, som får tilbagevendende gener, når de opholder sig i bygningen.

Her skal I især holde øje

 1. Tjek om taget er tæt, og at der ikke er løse tagsten eller revner og buler i tagpappet. Tjek inde fra om understrygningen er hel. Skotrender, inddækninger skal være hele og tætte.
 2. Tagrender, nedløbsrør og rensebrønde skal være rensede og fri for blade og skidt. Fugerne rundt om døre og vinduer skal være tætte og sålbænkene hele og tætte. Hold øje med revner i murværk og fuger i facaden og murværket. Tjek om udluftningsriste fra kældre og krybekældre er rene.
 3. Tjek at dræn, kloakker og afløb er rene og fungerer. Husk også afløb i lyskasser og kælderskakter. 
 4. Fungerer ventilationsanlægget, som det skal, og er alle udsugningsventiler, riste og rør rene og fri for skidt og støv? Med få års mellemrum bør ventilationsanlæggets effekt måles af en tekniker. Tjek emhætten i køkkenet.
 5. Se især efter fugtskjolder og skimmelvækst i tagrum, kældre og krybekældre, skunke og i køkken, toiletter, baderum og vaskerum. Er der skjolder og misfarvede pletter på vægge, lofter og gulve? Bag reoler, sofaer og møbler, som står op ad ydervæggene? Under gulvbelægningen og bag opslagstavler?
 6. Er der dug på ruderne eller kondensvand på fliser og kolde vægge?
 7. Brug næsen og læg mærke til, om der lugter muggent. Ved at lugte i skabe, paneler, ved stikkontakter og rørgennemføringer kan I måske opdage skjult skimmevækst.

 


Senest revideret den 26. februar 2024