Del: - -

Risiko ved efterisolering

Efterisolerede vægge kan gemme på ubehagelige overraskelser som fugt og skimmel.

Vægge, der er efterisoleret indvendigt, udgør en særlig risiko for fugt og skimmel. Det kan være svært at opdage, fordi det er gemt inde bag ved isoleringen.

- Men bare fordi det er gemt, kan vi ikke udelukke, at det udgør en sundhedsrisiko. Ofte kan meget store områder nå at være angrebet, inden man opdager det, siger seniorforsker Eva Møller fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Selvfølgelig er påvirkningen mindre, når skimmelsvampen er lukket inde bag væggen,men væggen er sjældent helt tæt, så gasser og dele af skimmelsvampene kan ofte slippe ind og påvirke indeklimaet

Sådan tjekker du for skimmel i væggen

Hvis man har mistanke om skimmel i en efterisoleret væg, er der kun et at gøre: At bore hul i væggen for eksempel i et hjørne, som ofte er et oplagt sted for skimmel.

- Men det er problematisk, fordi man samtidig ødelægger væg og dampspærre, og selvom du ikke finder skimmel lige der, så kan du ikke udelukke, at der er skimmel en meter derfra, siger Eva Møller.

Måske kan man lugte den karakteristiske mugne kælderlugt af skimmel.

- Så skal problemet undersøges yderligere, men det er ikke alle der kan lugte skimmel på afstand, og det er ikke altid, nogen overhovedet kan lugte det, siger hun.

Eva Møller understreger, at der skal håndværkere til, når man laver hul i væggen, for hvis man ikke vil pille hele væggen fra hinanden, skal den gøres fuldstændig tæt igen for at undgå nye problemer.

- Og det kan godt være svært, siger hun.

fugtberegner.sbi.dk kan håndværkere beregne, om en konkret efterisoleringsløsning er fugtsikker. Der findes også en række byggeanvisninger fra Aalborg Universitet BUILD, som er relevante ved efterisolering:

  • 224 om fugt i bygninger
  • 221 om efterisolering af etageboliger
  • 239 om efterisolering af småhuse - energibesparelser og planlægning
  • 240 om efterisolering af småhuse - byggetekniske løsninger.

Anvisningerne kan søges frem via hjemmesiden anvisninger.dk

Årsag til fugt bag isoleringen

Der kan være flere grunde til, at der kan opstå fugt og skimmel i en væg med indvendig efterisolering. Det kan både skyldes utæt eller manglende dampspærre, utæt facade eller utilstrækkelig fugtisolering mellem væg og terræn.

De sidste 30-40 år er mange bygninger blevet efterisoleret for at spare på energien, men det er særligt de seneste år, at man er begyndt at bruge rigtig meget isolering. Jo mere isolering, der er i en fejlbehæftet indvendig efterisolering, jo større bliver problemerne med fugt og dermed risikoen for skimmelvækst.

Hvis dampspærren er utæt kan fugtig luft inde fra bygningen trænge igennem isolering og gips. Når den så rammer den kolde luft fra ydervæggen, stiger den relative luftfugtighed.

Luftfugtigheden kan måske stige fra 50 pct. indenfor til tæt på 100 pct. inde i væggen, i nogle tilfælde vil den endda kondensere – altså blive til vand.

Skimmel behøver dog ikke blot et fugtigt klima. Der skal også være noget organisk materiale at leve på. Det kan for eksempel være på rester af tapet eller trælægter. Hvis fugtforholdet er tilstrækkeligt højt i længere tid, kan skimmel også gro i det støv der sætter sig på overflader. Det gælder også uorganiske overflader som tegl, beton og puds.

Særligt om vinteren

Problemet er særligt stort, hvis ydervæggen er kold – altså om vinteren – især hvis man ikke lufter godt ud hver dag. Skimmel vokser dog bedst, når det ikke er for koldt.

- Jeg vil umiddelbart tro, at en våd og mild vinter vil øge risikoen for skimmelvækst i sådan en væg, siger Eva Møller.

Utæt dampspærre er ikke den eneste kilde til fugt

Selvom der er en god og tæt dampspærre, er der ingen garanti mod fugt i væggen. Fugt kan stige flere etager op fra terrænet, hvis der ikke er tilstrækkelig fugtspærre ved soklen.

Fugten kan imidlertid ikke komme væk fra væggen igen, når den er pakket ind i isolering og dampspærre. På samme måde kan fugt komme ind udefra, hvis klimaskærmen ikke er fuldstændig tæt.

Eva Møllers bedste råd er at efterisolere udvendigt.

- Det virker som en overfrakke på huset, og her vil fugten ikke møde en kold ydervæg, siger hun.

Er det et problem for arkitekturen, skal man sørge for at få specialister til at projektere og kontrollere byggeriet af en indvendig efterisolering.

Der er ingen, der kender omfanget af fugt- og skimmelproblemer i efterisolerede vægge, men afdelingschef i Orbicon, Peter Aufeldt, siger at det er et klassisk problem, de ofte støder ind i.


Senest revideret den 21. november 2023