Del: - -

Er nulstilling nok?

En nulstilling med brintoverilte slår sandsynligvis skimmelsporer ihjel, men behandlingen kan ikke stå alene, da den hverken fjerner årsagen til problemet eller de døde skimmelsporer.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Indenfor de seneste år er der kommet en ny type behandling mod skimmelsvamp. Det er en såkaldt nulstilling med brintoverilte, som hverken skader møbler eller bygningsdele. Den skulle angiveligt være mere effektiv og skånsom end tilsvarende behandling med ozon.

Brintoverilte slår effektivt bakterier ihjel og bruges også mod skimmelsvamp. Fordelen er, at man efter få timer kan rykke ind i rummene igen. Behandlingen er godkendt af Fødevarestyrelsen til produktionsfaciliteter, og Statens Serum Institut bekræfter, at behandlingen slår bakterier og virus ihjel. Den bruges bl.a. på sygehuse, i institutioner mv.

Egnet til akut indsats og efter renoveringer

Noget tyder på, at folk oplever en forbedring af indeklimaet efter en behandling med brintoverilte mod skimmelsvamp. Det markedsføres til brug i en akut situation for at undgå genhusning eller efter en renovering, hvis man vil være helt sikker på, at eventuelle rester af skimmelsporer i revner, sprækker og møbler er slået ihjel.

Det er altså ikke meningen, at behandlingen kan stå alene, da den hverken lokaliserer årsagen til problemet eller fjerner den døde skimmelsvamp.

Så hvis det skal have en varig effekt, er man nødt til at gribe problemet mere holistisk an. For eksempel ved at reparere en eventuel vandskade og renovere det skadede område.

Indeklimaportalen har spurgt en uafhængig rådgiver, Teknologisk Institut, for at høre om erfaringen med brintoverilte. De har indtil videre begrænsede erfaringer med den type behandling mod skimmelvækst, men tager et vist forbehold.

”Teknologisk Institut har ikke kendskab til dokumentation, der beviser, at skimmelsvampe bliver slået ihjel ved denne behandling. Desuden er det vores erfaring, at det ikke er nok at slå skimmelsvampene ihjel. Skimmelvæksten skal også fjernes. Selv døde skimmelsvampesporer kan påvirke indeklimaet negativt,” siger sektionsleder ved Teknologisk Institut, Thor Hansen.

Det er nogle cellemembraner i de døde skimmelsporer, der bl.a. kan give kriller i halsen og kløende øjne.

Læs også:

Lions Park Søllerød bruger nulstilling

Seniorcenter Lions Park Søllerød har brugt metoden med brintoverilte i boligerne hos nogle af deres beboere, som modtager hjemmehjælp.

”Vi har haft en vandskade fra altanerne på 2. sal. Det gav nogle alvorlige fugtskader, som resulterede i skimmelsvamp i et større antal lejligheder. Her har vi neutraliseret det, og beboerne har været lykkelige, fordi de ikke behøvede genhusning. Nogle beboere nåede at få symptomer, men efter boligens behandlingen med brintoverilte forsvandt de,” fortæller Centerchef Lillian Jørgensen.

Hun har ikke oplevet, at det har været nødvendigt at gøre andet mod skimmelsvampen, men understreger, at de er i gang med at reparere årsagen til vandskaden, så der ikke kommer mere fugt i lejlighederne. Samtidig bliver de lejligheder, der er skadet af skimmelsvampe, renoveret.

Desinficeringen med brintoverilte bliver gentaget ved afslutningen, så man er sikker på, at boligen er helt fri for svampesporer.

Fik hovedpine og kvalme inden nulstilling

En af hjemmesygeplejerskerne døjer med astma og allergi, og hun kunne slet ikke gå ind i den ene af de boliger, der var ramt af skimmelsvamp.

”Der var en tyk lugt af skimmel, og jeg fik både kvalme og hovedpine. Det ville jeg ikke udsætte mig selv for igen,” fortæller Maria Atchapero, som gik til ledelsen med sit problem.

Der blev lyttet til Maria, og sammen med Lions blev det hurtigt bestemt at få nulstillet lejligheden. Efter nogle uger var Maria tilbage i lejligheden på job og har ikke siden haft symptomer.


Senest revideret den 26. april 2021