Del: - -

Undgå fugt og skimmel der følger af klimaforandringer

Stigende luftfugtighed og flere skybrud og oversvømmelser kan give problemer med fugtigt indeklima og skimmelsvampe.

Klimaforandringer øger risikoen for skybrud og oversvømmelser, som kan give fugtskader og skimmelsvamp

Der er der god grund til at minimere risikoen for oversvømmelser og i øvrigt forebygge fugtproblemer. Vandskader er dyre og giver øget risiko for skimmelsvamp. Med klimaforandringerne bliver skaderne hyppigere, og det gør det mere rentabelt at forebygge med bedre vedligeholdelse og bygningskonstruktion samt øget ventilation og hyppige gennemtræk.

Udsigt til flere dyre oversvømmelser og vandskader

Kraftige regnskyl og stormflod er ofte skyld i oversvømmelser i bygninger. Og der bliver ikke færre af dem.

Ifølge Klimaatlasset fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, vil vi komme til at opleve

 • mere nedbør i vinterhalvåret, hvor risikoen for skimmelvækst er størst
 • flere skybrud især om sommeren
 • højere vandstand ved stormfloder med øget risiko for oversvømmelse

Flere skybrud giver også flere vandskader, og det koster. 2019 var eksempelvis et usædvanligt vådt år, mens 2018 var usædvanlig tør. Ifølge Forsikring og Pension blev der i 2018 udbetalt 70 mio. kroner i erstatning efter skybrud i Danmark, mens det i 2019 steg til 195 mio. kroner. Dertil kommer udgifter til vandskader efter stormflod.

Hold vandet væk med god vedligeholdelse

Her er et par generelle råd til at holde vandet ude og væk fra bygninger:

 • Hold taget tæt og rens tagrender, nedløbsrør og tagbrønde.
 • Reparér fuger og revner i facader og fundamenter.
 • Sørg for, at dræn og kloakker er i orden og rens afløb i lyskasser.

Det kan også være en god idé at få professionelle rådgivere til at udføre en tilstandsrapport med jævne mellemrum, så man måske også opdager de vandskader, som det er svært at få øje på.

Det er desuden vigtigt at udtørre vandskader hurtigst muligt efter for eksempel en oversvømmelse. Det tager kun 2-4 uger at udvikle skimmelvækst i fugtige byggematerialer.

Forsikring og Pension har lavet en række gode råd, når der er udsigt til skybrud og oversvømmelse

Læs også:

Få flere gode råd om forebyggelse af vandskader i pjecen "Undgå at fugt og skimmelsvampe skader ejendomme". Den er lavet af BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet (tidligere SBi).

Byg med tanke på klimaforandringer

Kraftige regnskyl og mere nedbør om vinteren øger kravene til tagrender, nedløb og afløb, der skal kunne klare mere vand. Lokal afledning af regnvand (LAR) til faskiner eller regnvandsbede kan minimere risikoen for oversvømmelser, men i øvrigt kan man også bygge og bygge om på en måde, så oversvømmelser skader bygningen mindst muligt.

Teknologisk Institut, der blandt andet udfører tilstandsvurderinger på bygninger, har set flere og flere eksempler på vandskader i bygninger de seneste år. Blandt andet i nye bygninger, som har været udsat for regn under opførelsen. Det fremgår af en artikel i Dagens Byggeri

Instituttet anbefaler derfor, at man sørger for afdækning under byggeriet og sikrer, at der er tid til udtørring, så man ikke bygger fugtskader ind i bygningen. Det er også vigtigt at overveje selve byggeriets udførelse og konstruktion, så materialerne kan modstå klimaforandringerne. 

Helt konkrete tiltag kunne for eksempel være:

 • Sæt højtvands-lukke på afløb.
 • Reguler terrænet, så vand ikke løber ind til bygningen.
 • Forhøj kanten på kælderskakter.
 • Hæv grundplanet i nybygninger.
 • Byg med udhæng.
 • Undgå at bruge organiske byggematerialer til gulve og vægge i rum, der er truet af oversvømmelse.

Det kan desuden være en god idé at overveje, hvad man placerer i de rum, der har en øget risiko for at blive oversvømmet. Undgå for eksempel organisk materiale og elektriske installationer, som servere og ventilationsanlæg.

Højere luftfugtighed øger krav til ventilation

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har i september 2013 udgivet en revideret anvisning 224 om forebyggelse af fugt og vandskader i forbindelse med renovering og nybyggeri.

En af forfatterne, professor Eva Møller, var dengang seniorforsker i SBi. Hun peger på, at tætte huse og øget luftfugtighed ude samlet set øger behovet for ventilation og udluftning.

"Et tæt hus holder på den fugt, vi udånder og producerer ved vores aktiviteter og tilstedeværelse. Luften er derfor altid mere fugtig inde end ude," siger hun.

Den relative fugtighed kan dog godt blive for lav inden for om vinteren, når vi varmer tør luft op. Læs mere om det her: Værd at vide om luftfugtighed

Når udeluften gradvist bliver mere fugtig, skal indeluften skiftes oftere. Er luften inde for fugtig, kan fugten trænge ind i konstruktionen eller sætte sig der, hvor der er en kuldebro.

"Man skal passe på, at der ikke er kolde hjørner, hvor fugten kan skabe gode vilkår for skimmelvækst. Har man kolde hjørner, bør der efterisoleres," forklarer Eva Møller.

Allerede i dag er fugt årsag til langt over halvdelen af alle byggeskader, bl.a. på grund af byggefugt, dårlige detaljer og forkert udført energieffektivisering og efterisolering. Reglerne i bygningsreglementet er ellers helt klare:

”Bygninger skal udføres, så vand og fugt ikke medfører skader eller brugsmæssige gener, herunder forringet holdbarhed og utilfredsstillende sundhedsmæssige forhold”, står der.

Andre vejledninger

Verdenssundhedsorganisationen WHO’s europæiske afdeling har udarbejdet retningslinier i forbindelse med fugt og skimmel i både huse og kontorer. Læs mere i rapporten fra WHO her (2009).

Find også gode råd i BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljøs vejledning "Fugt og skimmelsvamp".


Senest revideret den 16. februar 2024