Del: - -

Kolding har sat vedligeholdelsen i system

Kolding Kommune har centraliseret ansvaret for bygningssyn og vedligeholdelse. Det giver økonomiske fordele – og færre tilfælde af skimmelvækst.

Kolding Kommune har siden 1990 haft en central bygningsafdeling, som har ansvaret for at vedligeholde samtlige kommunens bygninger. Alle budgetter til både udvendig og indvendig vedligeholdelse er også centraliseret. Den enkelte afdeling eller institution råder kun over et lille beløb til småting som et knækket dørhåndtag eller en vandhane, der drypper.

Skimmelsvampe opdaget i tide

Siden Kolding Kommune oprettede Kommunale Ejendomme har der været adskillige tilfælde af vækst af skimmelsvampe. Men de er i langt de fleste tilfælde blevet opdaget så tidligt, at de ikke har givet alvorlige gener.

En gang om året gennemgår teknikere fra Kommunale Ejendomme samtlige skoler, daginstitutioner, ældrecentre, administrationsbygninger osv. Gennemgangen sker typisk med deltagelse af leder, serviceleder og arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdspladsens APV er et vigtigt udgangspunkt for gennemgangen. Hvis der i forbindelse med APV-arbejdet er opdaget konkrete problemer eller opstået mistanke om, at noget er galt, ser teknikerne nærmere på sagen.

Arbejdsmiljøet kommer først

Resultatet af bygningssynet bliver samlet i en vedligeholdelsesplan, hvor opgaverne er prioriteret i en rækkefølge, som er lagt fast i kommunens manual for bygningsadministration. Kolding Kommune er arbejdsmiljøcertificeret, og hensynet til et godt arbejdsmiljø vejer meget tungt i prioriteringen:

  1. Sikkerhed og arbejdsmiljømæssige krav kommer først. 
  2. Klimaskærm og tekniske installationer. 
  3. Maling, fliser, gulvbelægning og æstetik.

Ud over at kortlægge bygningens tilstand kan teknikeren på stedet give gode råd om den daglige brug af bygningen - fx om udluftning, ergonomi og rengøring.

Kommunale Ejendomme udarbejder en flerårig vedligeholdelsesplan for hver enkelt bygning. Alle vedligeholdelsesopgaver bliver derefter samlet i overordnede planer for de enkelte sektorområder med tilhørende fireårige budgetforslag.

Lavere priser og bedre styring

Koldings model med centraliseret ansvar og systematiske bygningssyn har flere fordele:

  • Alle bygninger bliver gennemgået så ofte, at skader og fejl ikke får lov at vokse sig store. 
  • Vedligeholdelsesopgaverne kan gennemføres som store, samlede udbud, der involverer mange forskellige bygninger. Det giver lavere priser. 
  • Budgetansvar og prioritering er centraliseret, så den enkelte institutionsleder ikke står alene med ansvaret. 
  • Der er professionel ledelse og tilsyn med, hvordan håndværkerne løser opgaverne.

Senest revideret den 19. april 2020