Støj og akustik

Støj og forstyrrelse gør det sværere at arbejde koncentreret. I dette tema ser vi på støj i forskellige sammenhænge - fra storrumskontorer til arbejdspladser med børn og hospitaler. Vi ser på støj udefra og fra tekniske apparater. Vi vi giver et bud på, hvordan man med akustik, adfærd og indretning kan afhjælpe de problemer, som støj giver.