Del: - -

Hvad er skimmelsvampe?

Skimmelsvampe er en del af naturen, og vi er, inde såvel som ude, udsat for dem. De kan vokse overalt i bygninger, når der er tilgængelige organiske materialer, hvis fugtigheden er høj og det ikke er for koldt.

Når der er fugtige steder i en bygning, så vil der som hovedregel være gode livs- og vækstbetingelser for skimmelsvampe.

Svampesporerne lugter

Jo mere organisk materiale, støv og snavs, der er i en fugtig bygning, jo bedre trives skimmelsvampene. De kan herved brede sig og blive et sundhedsmæssigt problem.

Under væksten på materialernes overflader kan der dannes sporer og flygtige stoffer, hvoraf nogle har karakteristiske lugte.

Under særlige omstændigheder og ved meget høj fugtighed kan der desuden dannes giftige stoffer, såkaldte mykotoksiner.

Læs også: Hvor farlig er skimmel

Svampesporer binder sig til støv

Det har vist sig, at mange af skimmelsvampene og stofferne herfra binder sig til det støv, der findes i bygninger.

I en støvet bygning med skimmelsvampevækst kan eksponeringen, derfor blive særligt stor.

Gulvstøvet hvirvles let op, når der er aktiviteter i rummet, så støvet med skimmelsvampe kan indåndes af personerne i rummet. Det er derfor også af denne grund vigtigt at holde et godt rengøringsniveau.

Læs også

Du kan også se en forklarende video om skimmelsvamp i indeklimaet, som er udarbejdet af Indeklimafilm.dk, som Grundejernes Investeringsfond og Realdania står bag.


Senest revideret den 3. september 2020