Del: - -

Hvor farlig er skimmel og fugt?

Skimmelsvampe er ikke akut skadelige, og der er normalt ingen risiko ved i en kortere periode at færdes i en bygning med skimmelvækst

Har I konstateret skimmel, kan embedslægen og/eller den kommunale sundhedsmyndighed rådgive om, hvad I skal gøre.

Skimmel og fugt vurderes under et

Sundhedsstyrelsen vurderer helbredspåvirkninger fra fugt og skimmelsvampe under ét, da det næsten er umuligt at dokumentere hver for sig.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at hvis man opholder sig i bygninger med dårligt indeklima, kan det give sig udslag i de såkaldte indeklimasymptomer som irriterede slimhinder, hovedpine, træthed og koncentrationsbesvær.

Det rammer især følsomme personer samt børn og voksne, der i forvejen har astma, høfeber eller allergi.

Symptomer kan skyldes noget andet

Symptomerne er ikke et sikkert tegn på, at der er vækst af skimmelsvampe i bygningen. De kan også skyldes andre forhold som fx infektioner, mangel på søvn, støv, for høj temperatur, dårlig ventilation eller afgasning fra maling, tæpper eller byggematerialer.

Hvis symptomerne opstår, når man opholder sig i bestemte bygninger, og hvis de forsvinder eller mindskes, når man forlader dem, kan der være en sammenhæng med indeklimaet.

Hvis der ikke er andre tegn på skimmel end de personlige oplevelser, bør I undersøge det nærmere. Led ikke kun efter skimmel og fugt, men også efter eventuelle andre årsager til symptomerne.

Læs også

Irritation

Irritation er langt den hyppigste form for helbredspåvirkning. Symptomerne kan være irritation i øjne, næse og øvre luftveje, hovedpine, træthed, hoste og hududslet. Irritation af luftvejene kan øge risikoen for luftvejsinfektioner.

Allergi og overfølsomhed

Det er sjældent, at personer udvikler skimmelsvampeallergi ved at opholde sig i fugtskadede bygninger, men risikoen øges, hvis de i forvejen er særligt disponeret for at få astma og høfeber.

Personer med eksisterende allergi vil kunne få forværret deres symptomer. Man formoder, at nogle få procent af den danske befolkning har skimmelsvampeallergi især over for skimmelsvampene Cladosporium og Alternaria.

Disse sporer findes naturligt i udeluften næsten hele året, men der er flest i august og september, hvor man kan høre varsling i radioen. Netop Cladosporium og Alternaria kan forekomme i stort tal i fugtskadede bygninger.

Udredning af irritation

Det er vanskeligt for lægerne at udrede patienter, der har symptomer på irritation i forbindelse med fugt og skimmelsvampevækst.

Det skyldes, at symptomerne ofte vil kunne relateres til flere forskellige risikofaktorer. Der findes heller ingen undersøgelsesmetoder, der specifikt er gode til at påvise sammenhængen med netop skimmelsvampevækst.

Udredning af allergi

Hvis man har allergiske symptomer som ved astma eller allergisk snue, vil man ofte få en allergiudredning med prik-test. I en standard prik-test indgår skimmelsvampene Cladosporium og Alternaria.

Udredning af allergi over for skimmelsvampe er ofte kompliceret, bl.a. fordi der er mange typer skimmelsvampe og dermed et endnu større antal allergener.

Selv om man konstaterer en allergi over for skimmelsvampe, vil det kun sjældent være den primære årsag til symptomerne.

Skimmelsvampene vil i de fleste tilfælde blot forstærke symptomer, som skyldes andre ting, fx luftvejssygdomme, fugtigt indeklima, tobaksrøg eller allergi over for kæledyr eller husstøvmider.


Senest revideret den 26. februar 2024