Få gratis hjælp

Bestil Realdanias rejsehold nu og få hjælp til kommunens strategi for bedre indeklima på skolerne

Læs om rejseholdet
Når klokken ringer

Branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX).

Hent vejledningen her

Kort og godt om indeklima i uddannelsesinstitutioner

Her kommer en række korte råd om de mest udbredte indeklimaproblemer i skoler og uddannelsesinstitutioner. Der er desuden link til Indeklimaportalens artikler om forskning på området.

Støj

Larm i frikvarterer, børn der løber på gangene og ivrig snak i timerne giver meget støj i dagligdagen og kan forringe indeklimaet og gå ud over koncentrationsevnen. 

  • Støj i klasseværelset kan være stærkt generende og forstyrre undervisningen. Prøv at planlægge undervisningen, så der er mindst mulig grund til overflødig uro. Det er f.eks. en mulighed at fordele gruppearbejde på flere lokaler, så eleverne ikke er nødt til at overdøve hinanden.
  • En husorden, der lærer børnene en mindre støjende adfærd, kan være med til at fjerne noget af larmen. Undgå blandt andet, at folk taler i munden på hinanden i undervisningen.
  • Almindelige undervisningslokaler bør ikke ligge lige op ad lokaler med musik, sløjd og håndarbejde, der støjer meget og kan forstyrre den øvrige undervisning.
  • Lokaler med mange hårde overflader er med til at forstærke støjen. Det kan derfor hjælpe at opsætte lyddæmpende materialer. I musiklokaler kan blandt andet akustisk regulering dæmpe en del af støjen.

Læs mere om støj på skoler:

Luft og fugt

Mange skoler har problemer med dårlig luft på grund af mange elever i små klasselokaler, og det kan f. eks. give hovedpine og koncentrationsbesvær.

  • Mange børn eller voksne i det samme undervisningslokale kan give dårlig luft, hvis ikke der er tilstrækkelig udluftning. Åbn vinduer i pauser og frikvarterer, så der kommer frisk luft ind - men pas på, at der ikke bliver for koldt i rummet. Undersøg om ventilationsanlægget fungerer og udskifter luften tilstrækkeligt. Det er også en mulighed at fordele folk over flere lokaler, så rummets størrelse passer bedre til antallet af personer.
  • I forskningslaboratorier kan forurening fra forskellige kemiske stoffer være et problem, og stofferne kan være stærkt sundhedsskadelige. Hvis de ikke kan erstattes med andre mindre skadelige stoffer eller helt undgås, skal der være effektiv indkapsling og ventilation, der fjerner de skadelige stoffer. Handsker, masker og øjenværn kan også løse nogle af problemerne.
  • I mange undervisningsinstitutioner er der problemer med dårligt vedligeholdte bygninger. Utætheder ved vinduer, døre og tage kan betyde fugtindtrængning og generende træk. Utætte tagrender fremmer også udviklingen af fugt. Løbende vedligeholdelse af bygninger er derfor afgørende for at sikre ordentlige betingelser for indeklimaet. Gør opmærksom på problemerne, så skaderne kan blive udbedret.

Læs mere om forskning i luftkvalitet på skoler: 

Belysning

  • Kraftigt dagslys i undervisningslokaler kan gøre det svært for nogle elever at læse det, der står på tavlen. Skærm af for lysindfaldet, flyt tavlen til en anden væg eller placér eleverne anderledes i lokalet.

Læs mere om lys på skoler: 

Læs mere om de forskellige udfordringer under fanen INDEKLIMA.

Få hjælp af Realdanias rejsehold

Er det svært at overskue, hvilke skoler der trænger mest, og hvilke indeklimaproblemer I får mest ud af at løse? Så bør I lave en strategisk indsats i kommunen. I 2021-22 tager Realdanias rejsehold ud i landets kommuner og hjælper med at lave en strategi for bedre indeklima på skolerne. Og i 2022 åbner en ny pulje, der kan støtte arbejdet i den enkelte kommune. Skal I have hjælp? Læs mere her.


Senest revideret den 27. august 2021