Del: - -

God akustik i skolen kan mærkes

Skolestøj: Lærere bliver mindre forstyrret i klasselokaler med kort efterklangstid end i lokaler med lang efterklangstid, men de får ikke målbart mere stress af støj.

I to projekter om støj i skoler, populært kaldet Skolestøj 1 og 2, er sammenhængen mellem trivsel og god akustik i klasseværelset blevet undersøgt.

De viser, at lærerne føler sig mindre generet af støj i klasseværelser med god akustik. Bag undersøgelserne står bl.a. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Skolestøj 1 fra 2011 viste, at lærere i lokaler med dårlig akustik i højere grad følte, at de var utilfredse, manglede energi og motivation. De havde også mere lyst til at skifte job.

Faktisk var sandsynligheden for, at lærere i lokaler med lang efterklangstid ville skifte job seks gange større, end sandsynligheden for at kolleger i lokaler med kort efterklangstid ville gøre det samme.

Mere koncentration kræver bedre akustik

Det var især lærerne i de ældste klasser, der meldte om manglende energi og motivation. Måske fordi deres arbejde kræver mere koncentration.

Desuden viste det sig, at lærere, der underviser i mere end 31 timer om ugen, bliver mere fysisk trætte.

Skolestøj 2: Kortere efterklangstid sænker støjniveauet 

NFA gik herefter igang med et nyt projekt "Skolestøj 2". Målet var at undersøge, hvordan det ville påvirke lærerne på to skoler i Århus, hvis man forbedrede akustikken ved at sænke efterklangstiden fra cirka 0.6 til 0.4. Det skete ved at sætte støjabsorberende lofter op.

Det sænkede i gennemsnit støjniveauet med 2 dB. I perioder med højt støjniveau var effekten større og svarede til cirka en halvering af støjen. Teorien er, at den kortere efterklangstid betyder, at der er en højere grad af taleforståelighed, og at eleverne derfor ikke snakker så højt.

Mindre støj kan ikke nødvendigvis sænke stress-niveauet

Lærerne bemærkede, at der var mindre støj, selvom de ikke vidste, at deres nye loft havde støjdæmpende effekt. De rapporterede dog ikke om nævneværdig mindre træthed eller stress, end før lofterne kom op.

Der er imidlertid mange andre forhold, der kan have spillet ind på lærernes stressniveau. Fx. faldt undersøgelsesperioden sammen med vedtagelsen af skolereformen.

Eleverne oplevede det som om, at lærerne var blevet bedre til at holde ro i klassen. Det kan også være tilfældet, da spørgsmålene om støj i sig selv kan have en betydning for adfærden.

FAKTA:

  • Efterklangstiden er den tid, det tager en lyd at dæmpe 60 decibel, og den bruges til at måle akustikken i et rum. 
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø står bag undersøgelserne med titlen ”Ikke-høreskadende støj og mental træthed i kommunikations- og koncentrationskrævende arbejde”, populært kaldet Skolestøj. 
  • 283 lærere og ti skoler deltog i Skolestøj 1, der blev afsluttet i 2011. Lokalerne blev inddelt i tre kategorier, hvor lang efterklangstid var på 0,59-0,73 sekunder og kort efterklagstid var på 0,41-0,47 sekunder.
  • Skolestøj 2 er afsluttet i 2015. 

Læs mere om støj i skolen på godtarbejdsmiljø.dk her.


Senest revideret den 11. april 2024