Del: - -

Indirekte lys holder os vågne

Fagerhult og Lund Universitet har påvist, at elever i en engelsk skole blev mere vakse og i bedre humør, da lysforholdene blev ændret til mere indirekte lys.

Forskellige lyskilder og inddirekte lys er med til at holde dig vågen

Masser af lys på lofter og vægge i et klasseværelse øger indlæringen og koncentrationsevnen. Det viser en undersøgelse, som det internationale belysningsfirma Fagerhult og Lund Universitet har gennemført på en grundskole i England. Undersøgelsen kaldes Pickhurst studiet blev offentliggjort i 2011.

"Eleverne bliver mere vågne og oplagte i de mørke måneder," fortæller Tommy Govén, der dengang var forskningschef i Fagerhult.

Det kan aflæses både på elevernes præstation og deres hormonbalance.

Læs også casen: Fleksibelt lys giver ro og fokus i skolen

Klarede sig bedre i faglige test

Fire klasseværelser blev testet med i alt 56 elever i alderen 8-9 år gennem et helt skoleår. Mængden af lys, der ramte elevernes øjne var ens i alle klasser, men i to forsøgslokaler var der skabt et andet lysmiljø. Der var mere indirekte lys fra hvide vægge og lofter.

Eleverne i de to lokaler klarede forskellige matematiske og sproglige test væsentligt bedre end de andre. De var også i bedre humør især i de mørke måneder. Tommy Govén har en teori om, hvorfor:

- Vi kan måle, at pupillerne er større, når lyset er indirekte frem for direkte. Det vil sige, at øjet tager mere lys ind. Direkte lys får pupillerne til at trække sig sammen, forklarer han.

Hormonbalancen påvirkes af lys

Det er formentlig dette ”mere lys”, der påvirker hormonbalancen. Eleverne på den engelske skole blev undersøgt for dette midt på formiddagen.

Eleverne, der fik mest indirekte lys, havde et øget indhold af kortisol, der gør dig vågen og oplagt. Samtidig havde de mindre melatonin, der gør dig søvnig og styrer din søvnrytme.

Forskellene i hormonbalance, præstationer og humør var mindre i de lyse måneder. Forskerne mener, det skyldes, at eleverne generelt får meget mere dagslys i de måneder.

Samme effekt på voksne

Fagerhult har tidligere lavet undersøgelser med voksne deltagere, der konkluderer nogenlunde det samme.

- Jo ældre du bliver, jo mere mindskes øjets pupilåbning. Man får brug for mere lys, men samtidig er øjet mere følsom over for blænding. Så jeg tror, effekten af indirekte lys vil vise sig endnu større på voksne, der arbejder på kontor, siger Tommy Govén.

Fagerhult og Lund Universitet gennemfører i 2012-13 en lignende undersøgelse med LED-lys på et svensk gymnasium. 

Erfaringerne breder sig til virkeligheden

Ifølge Henrik Clausen, der nu er direktør for Fagerhult Lighting Academy, er kommunerne i stigende grad begyndt at interessere sig for at bruge erfaringerne fra Pickhurst og andre studier til at skabe bedre læringsmiljøer end det, man opnår ved blot at følge reglerne om 500 lux på skrivebordet.

Et studie fra 2019, som DTU har gennemført, har vist, at hvis man både forbedrer lysforholdene OG tilfører mere frisk luft til et klasselokale, så har det næsten dobbelt effekt på elevernes præstationsevne, end hvis man bare lagde de to effekter sammen. Læs: Ekstra effekt af flere indsatser.

Der er også i 2020 kommet nye resultater fra et studie om dobbelt dynamisk kunstlys fra Aalborg Universitet. Her har man fundet, at kontormedarbejdere foretrækker at arbejde i et rum med dagslyslignende diffust lys fra loftet og et mere varmt direkte lys på skrivebordet. Læs om Dynamisk kunstlys.

Fakta fra skolen i London:

Eleverne blev i alle lokaler udsat for 235 lux i øjenhøjde. I forsøgslokalerne kom 76 pct. af lyset fra indirekte kilder (vægge og lofter). I kontrolrummene var kun 46 pct. af lyset indirekte.

Forsøgslokalerne havde 325 lux på væggene og 500 lux på skrivebordene. Kontrolrummene havde 125 lux på væggene og 300 lux på skrivebordene.

Der kom en lille smule mere dagslys ind i kontrollokalerne. Ellers var andre indeklimaforhold ens (CO2 indhold og temperatur). Alle lokaler havde nye lysarmaturer med en farvetemperatur på 4000 K.

Eleverne var 8-9 år. I de mørke måneder fra oktober til februar målte forskerne signifikant højere niveau af kortisol og lavere niveau af melatonin hos elever, der opholdt sig i rum med mest indirekte lys. Kortisol er et stresshormon, der gør dig mere årvågen, mens melatonin gør dig søvnig.

Den anderledes hormonbalance er den biologiske forklaring på, at eleverne i lokaler med indirekte lysforhold generelt var i bedre humør og præsterede bedre i matematiske og sproglige test.


Senest revideret den 16. februar 2024