Få gratis hjælp

Bestil Realdanias rejsehold nu og få hjælp til kommunens strategi for bedre indeklima på skolerne

Læs om rejseholdet
Når klokken ringer

Branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX).

Hent vejledningen her

Godt skolebyggeri

Bygninger og fysiske rammer skal understøtte den pædagogik, man ønsker at gennemføre, og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø. En god byggeproces kan være med til at sikre, at det sker.

arbejdsmiljøweb.dk/godtskolebyggeri  finder du ideer og inspiration til, hvordan man skaber en god byggeproces.

  • Få overblik over byggeprocessens forløb, kronologi samt roller & ansvar
  • Få inspiration fra forskellige skolebyggerier
  • Find ud af, hvilke krav der stilles til luft, støj, lys, rengøring, materialer, plads osv.
  • Lær af erfaringer fra andre skoler
  • Se inspirerende billeder
  • Lyt til interviews
  • Klik ind på et interaktivt danmarkskort og se, hvor der bliver bygget skoler
  • Følg løbende med i byggeriet af en helt ny skole på vores weblog
  • Find ud af, hvordan du får indflydelse

Læs også: Helhed i skolerenovering 

Bag hjemmesiden står:

Bag hjemmesiden står BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration (tidligere Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning).

Fællesskabet består af repræsentanter for arbejdsgivere og medarbejdere og beskæftiger sig med arbejdsmiljø. Fællesskabet udarbejder information, holder temamøder og uddanner sikkerhedsrepræsentanter og ledere inden for grundskolen, private skoler, det gymnasiale område, erhvervsskoler og højere læreranstalter.


Senest revideret den 5. april 2020