Del: - -

Bedre indeklima - bedre skole

Eleverne bliver hurtigere og bedre til at løse opgaver, når de får masser af frisk luft i klasseværelset og rimelige arbejdstemperaturer mellem 21 og 23 grader. Læs fakta om effekten her. Potentialet er stort, for over halvdelen af landets skoler halter bagefter, når det drejer sig om gode forhold for lys, luft, støj og temperatur.

Et bedre indeklima i skolerne kunne øge produktiviteten med 10 procent

Tekst og foto: Journalist Lone Bolther Rubin

Bedre ventilation og mere moderate temperaturer i de danske skoler ville ikke alene øge trivslen blandt eleverne. Det ville også mindske sygefraværet og forbedre præstationerne.

DTU har i 2021 samlet al eksisterende viden fra forskernes verden, og der er masser af evidens. Nedenfor ser du et udpluk af de undersøgelser, der er lavet, og nederst får du forskernes gode råd.

Frisk luft øger koncentrationen

Specialestuderende på Institut for Ingeniørvidenskab på Århus Universitet gennemførte i 2015 en undersøgelse på fire skoler i Århus. De har fået vejledning af lektor Steffen Petersen i samarbejde med Kasper Lynge Jensen, Teknologisk Institut.

5. klasses elever løste en række 10 minutter tests i løbet af 14 dage. Halvdelen af tiden fik de frisk luft tilført fra decentrale ventilationsanlæg. Når der blev tilført frisk luft, kunne eleverne i gennemsnit løse op til syv pct. flere opgaver i løbet af de 10 minutter. Med andre ord, så havde eleverne nemmere ved at koncentrere sig om deres skoleopgave, når de fik frisk luft.

Eleverne lagde ikke selv mærke til, at de havde en ringere koncentrationsevne – og de bemærkede heller ikke forskellen i indeklimaet.

- De skoler, vi udvalgte, er helt almindelige danske folkeskoler, hvad angår indeklima. Set i lyset af vores undersøgelse, er det derfor bekymrende, at vi ser et CO2-niveau, der er to til tre gange så højt, som det man i dag tillader i nybyggeri, siger Steffen Petersen.
(Kilde: Indoor Air)

Plads til 14 procent forbedring

Den århusianske undersøgelse stemmer overens med konklusionen i rapporten om indeklima i skoler, som DTU lavede i 2011 for fagforbundet FOA. I den fremgår det, at man kan forbedre elevernes præstationer med op til 14 procent ved at fordoble ventilationsraten fra et lavt niveau.

Potentialet er enormt, fordi mere end halvdelen af de danske skoler ventilerer klasseværelserne for ringe.

Det svarer populært sagt til, at halvdelen af de danske skoleelever inden 9. klasse kunne være ét år foran pensum.

En undersøgelse fra DTU 2020 viser, at børn løser skoleopgaver 12% hurtigere og 2% mere korrekt, hvis CO2 koncentrationen er 900 ppm i stedet for 2.100 ppm. Det er desværre ikke ualmindeligt med CO2 niveauer over 2000 ppm i et klasseværelse uden ventilation.

For dårlig ventilation på skolerne

Rapporten fra DTU 2011 refererer blandt andet til to undersøgelser på henholdsvis 320 skoler en sensommerdag og 80 skoler 14 dage i november. 

56 procent af de pågældende skoler havde et CO2 niveau i klasserne, der ligger over 1000 ppm. (parts per million) 1000 ppm svarer til Arbejdstilsynets anbefalede maksimum grænse for indeluft og til Bygningsreglementets krav til nye skoler og daginstitutioner.  Udenfor er der ca. 380 ppm.

Halvdelen af de undersøgte skoler havde ingen mekanisk ventilation. De havde et gennemsnit på 1740 ppm CO2 i klasseværelserne. Selvom lærerne oplyste, at de ofte luftede ud, kom de færreste under 1000 ppm.

Senere undersøgelser har bekræftet, at det stadig er over halvdelen af skolerne i Danmark, der har et utilfredsstillende niveau af frisk luft. Blandt andet masseeksperimentet i 2021, hvor elever fra hele landet målte luftkvaliteten i deres klasseværelser

Ventilation har stor betydning for præstation 

Rapporten referer desuden til flere forskellige undersøgelser, der dokumenterer sammenhængen mellem præstationsevnen, ventilation og temperatur.

Hvis man øger ventilationsraten fra 6 liter per sekund (l/s) per elev til 10 l/s, vil skoleeleverne præstere 9 procent bedre. Hvis man skal under en ppm-værdi på 1000, skal ventilationsraten ligge på over 7-8 l/s pr person.

En anden undersøgelse viser, at elevfraværet steg fra 10 til 20 procent, da man hævede indholdet af CO2 med 1000 ppm. Eleverne i masseeksperimentet fra 2021 fandt også ud af, at udluftning og ophold udendørs gav dem en bedre trivsel og øgede koncentrationsevnen med 6%. 

Det er også muligt at reducere smittespredning med god ventilation.

Ventilation og nationale test

DTU prøvede i 2013 at sammenkøre viden om ventilationstypen på mere end 230 skoler med elevernes sygefravær og resultater i de nationale test.

Elever på skoler med både udsugning og indblæsning viste sig at have lavere sygefravær og signifikant bedre resultater i de nationale test, end skoler med ingen eller mere simple ventilationstyper. (Kilde: Sammenhæng mellem luftkvalitet i grundskoler og elevers indlæring, DTU.)

Temperaturen skal helst ikke ligge for højt

Temperaturen er også væsentlig. Især bør man undgå overophedning. For hver grad temperaturen falder fra 25⁰C til 21⁰C øges præstationen af koncentrationskrævende opgaver med 2-4 procent.

Der er ingen undersøgelser af, hvordan indeklimaet påvirker skolelærernes præstation. Det er påvist, at indeklimaet påvirker kontoransattes præstation, om end i mindre omfang end skoleelevernes.

Realdania udgav i 2017 en samlet rapport fra DTU om indeklimaets betydning for skoleelever. Den kan du hente her.

Støj og lys betyder også noget

Støj påvirker især mindre børns og fremmedsprogede børns taleforståelse og hukommelse. Dårlig akustik gør det værre. 

Dagslys især først på dagen kan øge præstationsevnen i skoletiden, ligesom udsyn til grønne områder klarer forskellige prøver bedre. Dobbelt så mange elever kunne læse en tekst højt og flydende, hvis de fik kunstig belysning på 1000 lux frem for 500 lux, som er det normale.

Kilde: Forskningsbaserede anbefalinger for godt og læringsfremmende indeklima i klasseværelser, DTU 2021.

Få det helt store 2021 overblik og de gode råd her

DTU har i 2021 med støtte fra Realdania igen samlet al tilgængelig viden om sammenhængen mellem skoleelevers præstation og indeklima. Rapporten, 'Forskningsbaserede anbefalinger for godt og læringsfremmende indeklima i klasseværelser', fylder 20 sider og kan downloades via dette link. De deraf følgende gode råd er samlet i en kort publikation på bare fire sider. Den downloades via samme link. Der står bl.a. følgende gode råd:

Vedrørende temperatur og frisk luft:

 • Hold temperaturen i klasselokalet mellem 21 og 23 grader.
 • Sørg for, at vinduer kan åbnes.
 • Hold altid CO2 koncentrationen under 900 ppm.
 • Anskaf CO2 sensorer, der viser, hvornår vinduer bør åbnes, hvis der ikke er mekanisk ventilation.

Vedrørende støj:

 • Hold niveauet af baggrundsstøj i klasseværelset lavt.
 • Undgå lange efterklangstider.
 • Sørg for, at klasselokalerne lydisoleres, så støj udefra undgås eller reduceres.
 • Lav stillerum til børn med høre- eller koncentrationsbesvær.

Vedrørende lys:

 • Sørg for, at klasselokaler har både dagslys og udsyn til grønne områder.
 • Undgå blænding fra vinduer samt høj solbelastning.
 • Belysningsstyrken bør kunne justeres mellem 300 og 1000 lux, afhængigt af aktiviteten i klasselokalet.

Senest revideret den 15. februar 2024