Få gratis hjælp

Bestil Realdanias rejsehold nu og få hjælp til kommunens strategi for bedre indeklima på skolerne

Læs om rejseholdet
Når klokken ringer

Branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX).

Hent vejledningen her
Del: - -

Indretning og inventar

En god indretning og det rigtige inventar er med til at sikre et godt indeklima i bygninger, der bruges til undervisning.

Belysning og lydforhold har stor betydning i undervisningslokaler, hvor alle skal kunne se tavlen og høre underviseren. Mange elever i samme klasseværelse stiller også særlige krav til regulering af temperatur og ventilation samt god rengøring. I mange undervisningslokaler flyttes der ofte rundt på bord og stole, og det stiller store krav til fleksibel indretning og belysning.

For at skabe et behageligt indeklima i undervisningsbygninger er der en række generelle forhold, der med fordel kan tages i betragtning, før bygningen opføres eller indrettes.

Det er vigtigt at lægge vægt på…

  • hensynet til syns-, høre- og allergiske handicap
  • jævn, blændfri og refleksfri belysning i rummet og på tavlen
  • mindst mulig støj fra stole, der skubbes
  • lav efterklangstid
  • ventilation afpasset lokalernes brugstid og volumen
  • enkel og forståelig brug og indstilling af installationer
  • gode rengøringsmuligheder
  • gode opbevaringsmuligheder for overtøj
  • antistatisk gulvbelægning og mindst mulig brug af tæpper

Kilde: Indeklimahåndbogen, kapitel 19, 2. udgave 2000, Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs også: Stil krav til materialer

Undgå kemi 

I et pilotstudie, som Det Økologiske Råd lavede i 2018-2019 målte man i 20 ud af 20 institutioner skadelige stoffer i indeklimaet, som er forbudt i legetøj, men tilladt i bl.a. skummøbler og andet inventar.

Derfor er det vigtigt at vælge inventar, som ikke afgasser med skadelige stoffer som f.eks. ftalater og flammehæmmere. Gå evt. i dialog med indkøbsafdelingen om at stille krav til indeklimamærkning eller anden relevant miljømærkning, når I f.eks. køber nye madrasser til børnene.

Læs mere om:


Senest revideret den 5. april 2020