Indretning og inventar

En god indretning og det rigtige inventar er med til at sikre et godt indeklima i bygninger, der bruges til undervisning.

Belysning og lydforhold har stor betydning i undervisningslokaler, hvor alle skal kunne se tavlen og høre underviseren. Mange elever i samme klasseværelse stiller også særlige krav til regulering af temperatur og ventilation samt god rengøring. I mange undervisningslokaler flyttes der ofte rundt på bord og stole, og det stiller store krav til fleksibel indretning og belysning.

For at skabe et behageligt indeklima i undervisningsbygninger er der en række generelle forhold, der med fordel kan tages i betragtning, før bygningen opføres eller indrettes.

Det er vigtigt at lægge vægt på…

  • hensynet til syns-, høre- og allergiske handicap
  • jævn, blændfri og refleksfri belysning i rummet og på tavlen
  • mindst mulig støj fra stole, der skubbes
  • lav efterklangstid
  • ventilation afpasset lokalernes brugstid og volumen
  • enkel og forståelig brug og indstilling af installationer
  • gode rengøringsmuligheder
  • gode opbevaringsmuligheder for overtøj
  • antistatisk gulvbelægning og mindst mulig brug af tæpper

Kilde: Indeklimahåndbogen, kapitel 19, 2. udgave 2000, Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs også: Stil krav til materialer

Undgå kemi 

I et pilotstudie, som Det Økologiske Råd lavede i 2018-2019 målte man i 20 ud af 20 institutioner skadelige stoffer i indeklimaet, som er forbudt i legetøj, men tilladt i bl.a. skummøbler og andet inventar.

Derfor er det vigtigt at vælge inventar, som ikke afgasser med skadelige stoffer som f.eks. ftalater og flammehæmmere. Gå evt. i dialog med indkøbsafdelingen om at stille krav til indeklimamærkning eller anden relevant miljømærkning, når I f.eks. køber nye madrasser til børnene.

Læs mere om:


Senest revideret den 5. april 2020