Få gratis hjælp

Bestil Realdanias rejsehold nu og få hjælp til kommunens strategi for bedre indeklima på skolerne

Læs om rejseholdet
Når klokken ringer

Branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX).

Hent vejledningen her

Særligt om uddannelsesinstitutioner

Optimal læring for elever og studerende og god trivsel for medarbejderne er de helt oplagte fordele ved at have et godt indeklima i uddannelsesinstitutioner. Her er links til de væsentligste for netop jeres fagområde:

Luftkvalitet
Det mest udbredte indeklimaproblem på skoler er høj koncentration af CO2. Det går ud over præstationsevnen og skyldes ofte, at der opholder sig mange mennesker i klasseværelser uden en effektiv udluftning. Læs især afsnittet om ventilation.

Andre problemer med luftkvaliteten kan være fugt og skimmel i dårligt vedligeholdte bygninger eller fejlkonstruktioner. I temaet kan I også finde viden om afgasning fra nyt inventar, maling mv. samt problemer med støv og mangelfuld rengøring.

Støj i rum med børn
Larmende elever og støj fra skramlende stole mv. udgør et stort problem på mange skoler. Ved at arbejde med pædagogik, indretning og akustiske materialer kan man reducere problemerne ganske meget. Det er noget af det, I kan finde gode råd om i dette tema.

Lys
Et højt niveau af dagslys holder dig vågen, og gode lysforhold giver optimale præstationer. Men det gælder om at undgå problemer med overophedning, blænding og reflekser. Det er et komplekst emne, som I kan læse mere om under temaet om lys.

Temperatur og træk
Hvis det er for varmt eller for koldt i et klasseværelse, går det ud over indlæring og koncentrationsevne. Det kan for eksempel skyldes dårlig isolering, mangelfuld solafskærmning eller ringe luftskifte.

Argumenter for bedre indeklima – produktivitet og økonomiske besparelser

Elever, der arbejder i et godt indeklima, er mindre syge og præsterer bedre. Det kan du læse om her. Man kan bruge forskellige værktøjer til at sætte tal på værdien af et bedre indeklima. Find dem her. Når en kommune skal prioritere, hvor der skal sættes ind først, kan det være godt at bruge et simpelt screeningsværktøj, som omtalt her

Fokus på adfærd kan forbedre indeklimaet

Mennesker afgiver lugt og fugt til indeklimaet og bruger ilten i et lokale. Bedre udluftning og flere udendørs pauser er nogle af de vaner, der kan forbedre luftkvaliteten. Det kan også give pote at sætte indeklima på skoleskemaet.

Kort og godt om indeklima på skoler
Få et hurtigt overblik over de væsentligste risici på uddannelsesinstitutioner. Vi linker desuden til artikler om forskning i læringsmiljøer. Det er typisk elevernes arbejdsmiljø, der er fokus på, men det siger også noget om, hvilket indeklima lærerne er udsat for.

Cases - læs om forskellige skolers erfaringer med indeklima
Vi har samlet en oversigt over de cases, der er på Indeklimaportalen om indeklimaet i de danske skoler og uddannelsesinstitutioner.


Senest revideret den 27. oktober 2020