Byggeri, støj og skoler

God akustik og rigtig indretning er afgørende for et godt støjmiljø. Ved nybyggeri eller store renoveringer af skoler, SFO’er og daginstitutioner er det derfor vigtigt at indtænke støjforholdene. Og sammentænke akustik, pædagogik og rumudforming inden.

Mange nybyggede og nyrenoverede skoler og institutioner har problemer med støjen. Det er ekstra ærgerligt, fordi der faktisk findes masser af viden og erfaring om, hvordan man bygger skoler og institutioner, som både er spændende og velfungerende.

I praksis vil I ofte skulle afveje mange forskellige hensyn mod hinanden: Skal vi prioritere et smukt loft eller en god lyddæmpning. Vær opmærksom på, at Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) anbefaler, at man ikke bygger skoler i åben plan. Det er svært at styre lydbilledet i store rum med mange støjkilder.

Inddrag brugerne

Når der skal bygges eller renoveres er det afgørende at de ansatte inddrages så tidligt i processen, så de kan få reel indflydelse.

De skal med inden arkitekten sætter blyanten til papiret. De ansatte skal ikke bruge tid til at beskrive, hvordan den nye skole eller institution skal se ud, men de skal beskrive, hvad det er for en pædagogik eller undervisning, der skal foregå, så må arkitekten sørge for at bygningerne udformes både så pædagogikken og undervisningen kan gennemføres uden støjgener.

Læs også: Fokuseret lys sætter en dæmper på eleverne

Fem gode råd

  1. Hvis I tænker godt arbejdsmiljø ind fra starten, bliver den færdige skole eller institutionen et bedre sted at arbejde og færdes i i hverdagen. Det gælder uanset, om I skal renovere, bygge til eller bygge helt nyt.
  2. Stil præcise krav til arkitekt og ingeniør om støjdæmpning
  3. Forlang dokumentation. Bed ingeniøren og arkitekten om at beregne fx efterklangstider allerede i projekteringsfasen.
  4. Spar ikke på arbejdsmiljøet. Hvis budgettet skrider, må I finde kompromisser, der ikke går ud over sundhed, trivsel og arbejdsglæde.
  5. Tag skolens elever og studerende, faglærerne, servicepersonalet, rengøringen og administrationen med på råd. De kender hver deres del af hverdagen i praksis!

Se mere på godtarbejdsmiljø.dk/godtskolebyggeri


Senest revideret den 16. august 2023