Læs mere

En oversigt over steder, hvor du kan finde yderligere information om uddannelsesinstitutioner og indeklima.

Praktiske råd og løsninger

Lovgivning og retningslinjer

Tekniske informationer

  • Statens byggeforskningsinstituts har udgivet en række rapporter og andre udgivelser, der også kan bruges i forbindelse med undervisningsbygninger – blandet andet 'Indeklimahåndbogen'.
  • Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsker i bl.a. indeklima. På hjemmesiden kan man læse om deres projekter og forskningsresultater. 
  • Der er mange private firmaer, der rådgiver om arbejdsmiljø. De er organiseret i en brancheforening. Få overblik over deres medlemmer her.

Senest revideret den 18. august 2020