Få gratis hjælp

Bestil Realdanias rejsehold nu og få hjælp til kommunens strategi for bedre indeklima på skolerne

Læs om rejseholdet
Når klokken ringer

Branchevejledning til grundskolen og det almene gymnasium (STX).

Hent vejledningen her

Læs mere

En oversigt over steder, hvor du kan finde yderligere information om uddannelsesinstitutioner og indeklima.

Praktiske råd og løsninger

Lovgivning og retningslinjer

Tekniske informationer

  • Statens byggeforskningsinstituts har udgivet en række rapporter og andre udgivelser, der også kan bruges i forbindelse med undervisningsbygninger – blandet andet 'Indeklimahåndbogen'.
  • Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø forsker i bl.a. indeklima. På hjemmesiden kan man læse om deres projekter og forskningsresultater. 
  • Der er mange private firmaer, der rådgiver om arbejdsmiljø. De er organiseret i en brancheforening. Få overblik over deres medlemmer her.

Senest revideret den 15. august 2022