Del: - -

Dæmp støjen i skoler og daginstitutioner

Kan I knapt høre, hvad I selv siger og tænker, når I er på arbejde? Så er det en god idé at skrue ned for kilderne og forbedre akustikken.

støjfyldte undervisningslokaler skal dæmpes med god akustik

Så er der noget galt med akustikken og støjniveauet, og der er overordnet to volumenknapper at skrue på:

1. Skab en bedre akustik med lydabsorberende inventar og byggematerialer.
2. Dæmp lydniveauet ved at ændre adfærd, organisere arbejdet anderledes og ved at isolere støjkilder.

Bedre akustik øger taleforståelsen

Det er håbløst at skabe optimale lydforhold i et rum med dårlig akustik. Er der meget rumklang i rummet, bør man derfor få undersøgt, hvad der skal til for at lave en god akustik. God akustik får automatisk børn og voksne til at tale lavere, fordi man lettere kan forstå det, der bliver sagt.

Læs mere om, hvordan I regulerer akustikken i afsnittet om akustik i skoler og daginstitutioner og i afsnittet om Byggeri, støj og skoler om byggeprocesser. Få styr på begreberne i det generelle afsnit om akustik i rummet.

Skru ned for kilderne til støjen

I kan sagtens opleve støjgener i et rum med god akustik. Derfor er det altid en god idé at skrue ned for støjen ved at ændre på organiseringen af arbejdet og pædagogikken. 

Der er to slags støjkilder: Mennesker og ting. Bemærk hvilken slags lyde der er til stede. Kan nogle lyde isoleres, flyttes eller dæmpes? For eksempel ved at ændre anvendelsen af rummene og skille støjende og ikke-støjende aktiviteter ad. 

Læs også: 

Teknisk støj og støj udefra

Ventilationsanlæg skal vedligeholdes for at minimere støjen. Vaskemaskiner og computere kan måske sættes bag en lukket dør. Kan der luftes ud på andre tidspunkter, så støj udefra generer mindre?

Der er også stor forskel på, hvor meget en opvaskemaskine larmer. Vælg maskiner med lavt støjniveau. Læs mere om teknisk støj og støj udefra.


Senest revideret den 26. februar 2024