Del: - -

Gode råd til daginstitutioner mm

Her kommer 8 gode idéer til, hvordan man kan reducere støjgener i en daginstitution eller fritidsordning. Nogle af idéerne kan også bruges på skoler og andre arbejdspladser med mange mennesker.

Af journalist Lone Bolther Rubin

Erfaringer fra mange institutioner viser, at det er muligt at få nedsat støjen en del, hvis det pædagogiske arbejde og tilrettelæggelsen af arbejdet revideres. 

Mange af idéerne er udviklet og afprøvet i forbindelse med projektet, "Plads til alle" i tre fritidsordninger i Københavns Kommune. 

1. Inddrag medarbejdere og eksperter

Brug nogle temadage på at udpege støjproblemer og finde frem til løsninger. I "Plads til alle" blev der lavet observationer, der sammen med viden om støj og akustik, gav inspiration til, hvilke problemer støj giver.

Alle medarbejdere var involveret i at komme med løsningsforslag, ligesom de var med til at prioritere dem. Det giver ejerskab til forandringerne og større tolerance over for håndværkere og byggerod, når der skal laves ændringer.

Der blev brugt eksterne rådgivere sammen med kommunens egne folk fra byggeafdelingen. Det forankrede den nye viden i kommunen til brug for fremtidige byggeprojekter.

2. Giv plads til forskellige børnekulturer

Børn leger forskelligt, og det er vigtigt at tilgodese alle børnekulturer (f.eks. stillebørn, tumlebørn, legobørn mv). Helst på en måde, så de ikke bliver forstyrret eller forstyrrer andre børn og voksne.

Det kan man blandt løse ved at skabe forskellige rum til forskellige aktiviteter. Det kan være stillerum og tumlerum hver for sig.

I store lokaler kan reoler, planter og støjabsorberende skillevægge dele legen op, så børnene bliver mere fokuserede og mere afdæmpede.

Dæmpet belysning kan også sænke børnenes stemmer. Musik kan også have en beroligende effekt, men man skal passe på, det ikke bare bliver ekstra baggrundsstøj.

Hvis møblerne og legetøjet placeres anderledes, kan trafikken til og fra – og dermed støjen – måske også reduceres. Bedre plads giver også mindre støjgener.

3. Anskaf støjreducerende inventar

Inventar larmer ikke lige meget, og man kan gøre meget med små midler. Køb f.eks. kurve til legetøj i stedet for plastikkasser, hovedtelefoner til computerspil, eller korkbolde til bordfodbold.

Filtpuder eller tennisbolde til stole- og bordben og filtdug under voksdugen er andre små greb, der kan ændre lydbilledet.

4. Flyt aktiviteter til hensigtsmæssige rum eller udenfor

Er der en gruppe børn, der gerne vil danse og høre høj musik, så find et rum, hvor det ikke forstyrrer andre.

Ture ud af huset kan aflaste både dem på tur og dem, der er tilbage i institutionen. Erfaringer fra institutioner, der har haft held til at få nedbragt støjen, viser, at de stort set alle har anvendt udearealerne noget mere.

5. Spred eller flyt aktiviteter, så der er færre børn ad gangen

Oplever I larm, når børnene spiser, eller når de krydser sig ind og ud af institutionen, så overvej om aktiviteten kan spredes eller flyttes. Man kan evt. lave mindre spisehold eller flytte serveringen udenfor.

Børn i "bisværme" larmer mere. Opdel så vidt muligt børnene i mindre grupper, uden at det går ud over pædagogikken.

Er det for eksempel nødvendigt, at alle børn spiser samtidig, skal på toilettet og have vasket hænder samtidig eller i flyverdragt samtidig, før de skal ud på legepladsen?

6. Brug anerkendende pædagogik

Bevidst lav stemmeføring og øjenkontakt, når voksne og børn snakker sammen, kan også være med til at skabe mere ro.

Konflikter giver ofte meget uro, så det gælder om at styre udenom dem for eksempel ved anerkendende pædagogik.

Læs også: Anerkendende pædagogik dæmper uro

7. Fordel arbejdet og tag individuelle hensyn

Ikke alle er lige generet af støj, og særligt ældre bliver mere lydfølsomme med alderen. Hav respekt for det, og fordel arbejdet, så det ikke er den samme, der altid opholder sig i støjen.

8. Byggetekniske løsninger, der støtter pædagogikken

Meget kan gøres med pædagogik, men det er umuligt at skabe et godt lydbillede, hvis ikke bygningerne og akustikken passer til pædagogikken.

Læs også: Akustikregulering i skoler og daginstitutioner

En byggeteknisk løsning kan være at bygge et ekstra rum, så man kan skille aktiviteter ad. Det dæmper ikke i sig selv støjen, men kan muliggøre en pædagogisk eller organisatorisk forandring, der kan dæmpe støjen.

Akustisk adskillelse kan f.eks. være en lydsluse, der etableres som fordelingsgang i et ellers åbent rum. Det kan også være akustiske mobilvægge eller akustisk dæmpende "bafler" eller "skørter", som hænger ned fra loftet f.eks. som en omvendt halvvæg.

En ny væg, tætte skydedøre, foldevægge eller en (forskydelig) glasvæg er eksempler på tiltag, der kan isolere støjen mellem forskellige rum og aktiviteter. Dermed kan man undgå at støjende aktiviteter generer stille aktiviteter.


Senest revideret den 11. april 2024