Del: - -

Akustikregulering i skoler og daginstitutioner

Aktivitetens karakter og rummets størrelse har stor betydning for, hvad der opfattes som god akustik. Der er derfor forskellige regler for akustik i skoler og daginstitutioner.

Regler for efterklangstid i rum med børn - afhænger bl.a. af anvendelsen

Efterklangstiden er den tid, det tager en lyd at dæmpe 60 decibel, og den bruges til at måle akustikken i et rum. 

Der gælder forskellige regler alt efter, hvornår lokalerne har fået byggetilladelse, og hvad de bruges til. Siden 2008 har det været sådan, at efterklangstiden i en daginstitution ikke må overstige 0,4 sekunder. For institutioner, der har fået byggetilladelse før 2008, må efterklangstiden ikke overstige 0,6 sekunder.

Siden 2008 må efterklangstiden i klasserum på skoler ikke overstige 0,6 sekunder. På ældre skoler, som ikke er bygget om, er grænsen 0,9 sekunder.

I fællesrum, grupperum, rum, der delvist bruges til legeaktiviteter eller specialundervisning, må efterklangstiden højst være 0,4 sekunder. Hvis et klasseværelse med en "lovlig" efterklangstid på 0,9 eller 0,6 ændrer anvendelse til f.eks. en fritidsordning, skal det overholde reglerne for den nye aktivitet. 

Læs Krav og regler for generelle arbejdsmiljøregler vedr. støj.

Hvad betyder akustikken

Når man tillader en længere efterklangstid i klasseværelser, er det, fordi traditionel tavleundervisning med én, der snakker ad gangen, som udgangspunkt ikke har brug for samme grad af støjdæmpning, som leg mv. 

Klasseværelser har som regel en vis størrelse, og efterklangen er med til at bære stemmen hele vejen ud i rummet. Er der mange, der taler på samme tid, f.eks. i grupper, eller er der flere støjende aktiviteter i gang, kan det dog blive meget støjende - og dermed blive svært at få ørenlyd. Da undervisning i dag er mere varierende og legende, kan det være yderst hensigtsmæssigt at gå efter en efterklangstid ned til omkring 0,4 sekunder i klasseværelser.

En efterklangstid på 0,4 sekunder vil umiddelbart øge taleforståelsen, og det dæmper støjniveauet, fordi man ikke behøver tale så højt for at blive hørt. En sådan efterklangstid giver gode forudsætninger for at begrænse støjen, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke kan være støjproblemer, som eksempelvis må dæmpes ved at ændre adfærd.

Især for mindre børn og børn med særlige behov betyder støj meget. I kraftig baggrundsstøj opfatter et barn på 6 år eksempelvis kun halvt så mange sætninger, som et barn på 12-13 år. Det oplyser Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) i en vejledning om støj. DCUM anbefaler derfor, at almindelige undervisningslokaler skal have en efterklangstid på 0,4 sekunder.

- Særligt nu, hvor vi skal inkludere flere elever med særlige behov i almindelige klasser, vil det være rimeligt. De har vel stadig behov for mere ro omkring sig. Desuden vil god taleforståelse komme alle børn og voksne til gode, siger konsulent ved DCUM Rasmus Challi.

Til gengæld foreslår han, at man kan arbejde med forskellige akustiske miljøer i skolerne, så ikke alle rum er ens, men bliver tilpasset aktiviteterne.

- Det kunne måske give en mere interessant skole, siger han.

Sådan forbedres akustikken

Læs også det generelle afsnit om akustik og absorbenter.

Først og fremmest bør opholdsrum i dagtilbud og SFO’ere og undervisningslokaler og gangarealer i skoler være forsynet med akustisk dæmpende materialer, og overflader af reflekterende materialer bør begrænses mest muligt.

Lofter og vægge kan beklædes med materialer, der absorberer lyden. Der kan også hænges lydabsorberende “bafler” op under loftet.

Gulvet skal være så blødt som muligt. Det er muligt at lægge et gulv, som absorberer nogen støj, og som samtidig er lunt at sidde på. Undgå hårde gulve som linoleum på beton, men få et blødt gulv, for eksempel naturkork eller linoleum på korkment. Ved nybyggeri og ved bygningsmæssige ændringer er det vigtigt, at der anvendes materialer, som i høj grad kan absorbere lyd. Læs også om byggeprocessen.

Man kan også hænge gardiner op ved alle vinduer, sætte opslagstavler op på væggene og indrette sig med mange polstrede møbler og madrasser. Det er enkle løsninger, men de samler støv og kræver mere rengøring. Hvis man ikke ofrer ekstra rengøring, vil det gå ud over indeklimaet.


Senest revideret den 26. februar 2024