Åbne kontormiljøer

Tre målrettede guider giver bud på, hvordan man kan tackle problemer i eksisterende åbne kontormiljøer.

Læs mere
Del: - -

Akustik og absorbenter

Dårlig akustik betyder, at støj og larm har en meget lang levetid og derfor opleves værre. Absorberende materialer kan som regel reducere de akustiske problemer.

Akustik og absorbenter kan dæmpe støj rigtig meget i indeklimaet

En forudsætning for et godt lydmiljø er, at rummets akustiske egenskaber er i orden. Akustik måles i efterklangstid. Jo hårdere overfladerne (vægge, vinduer, loft og gulv) i rummet er, jo længere bliver efterklangstiden.

For eksempel er der i kirker en meget lang efterklangstid, hvor tonerne fra orglet kan blive “hængende” i flere sekunder. Det er med til at give den specielle stemning i en kirke, men på en arbejdsplads betyder en lang efterklangstid mere støj.

Når mere end to personer taler sammen, bliver det sværere at forstå hinanden, fordi lydene fra den enkelte person er for længe om at forsvinde (falde i lydstyrke) og dermed “dækker” over andre lyde.

Gå på YouTube og se/hør eksempler på akustik før og efter, der er sat absorberende materialer op.

Absorberende materialer

Akustikken afhænger først og fremmest af de materialer, der er anvendt til vægge, lofter, gulve og døre. Akustiske problemer bør derfor overvejes i planlægningsfasen ved nybyggeri og ombygninger. Det er billigere og giver ofte det bedste og pæneste resultat.

Efterklangstiden kan reduceres ved at opsætte særligt lyddæmpende materialer – såkaldte absorbenter. Det kan f.eks. være lydabsorberende skillevægge, et nedhængt loft eller særlige plader i loftet kaldet bafler. Normalt bør absorbenter placeres jævnt i lokalet, men hvis årsagen til støjen stammer fra et bestemt område, kan man placere hovedparten her.

Man opnår den største effekt ved at sætte lydabsorberende materialer på lofterne. Herefter vægge. Herefter reoler og skærmvægge.

Mange såkaldte lydlofter bliver fejlmonteret. Der skal være lydabsorberende mineraluld bag ved pladerne, som lyden kan trænge ind i. Ellers virker de meget dårligt. Derfor kan man godt opleve, at et nyt byggeri med "lydlofter" ikke har det forventede lydbillede.

Gardiner, tæpper på gulvene, opslagstavler og polstrede møbler dæmper også støjen, men de kan samtidig give problemer med støv. 
Det er en god idé at søge sagkyndig bistand, hvis akustikken er et problem. Læs også om akustik i skoler og daginstitutioner om de særlige regler på området.


Senest revideret den 26. februar 2024