Del: - -

Støjvogtere i hver ottende kommune

Mere end hver tredje kommune i landet satte støjdæmpende aktiviteter i gang i forbindelse med projekt støjvogter i 2009-10. Hver ottende kommune har uddannet mindst en støjvogter, der skal fastholde fokus på støj

BAR SoSu og BAR U&F (nu en del af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration) gennemførte i 2009 og 2010 en storstilet landsdækkende indsats mod støj. Denne artikel blev skrevet umiddelbart efter indsatsen.

Foto og tekst: Lone Bolther Rubin

Anerkendende pædagogik og bedre akustik er de væsentligste forudsætninger for at bringe støjen ned på skoler og i daginstitutioner. Når det er på plads, virker små fysiske tiltag som filtpuder og alternativ indretning mere effektivt og forstærkende.

Det er en af konklusionerne efter den nylige afslutning af støjvogterprojektet. Projektet startede i 2009 og har fået hver tredje kommune til at sætte støj på dagsordenen i en eller anden grad. Hver ottende kommune har uddannet støjvogtere, der skal fastholde indsatsen ude i institutionerne.

Projektet har været båret af BAR SoSu og BAR U&F (nu en del af BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration) 

Læs også: Cases fra bl.a. støjvogterprojektet

Stort behov for mere viden om støj og akustik

Niels Bang Hansen har været konsulent på projektet og har undervist de mange medarbejdere fra kommunernes forvaltninger, skoler og daginstitutioner. Han har mødt et stort behov for viden om akustik og støj.

- De har ikke været klar over, hvor meget akustikken betyder, og de har slet ikke vidst, hvor gode lofter man rent faktisk kan få, siger han.

Mange steder har han desuden set lofter, som personalet troede var støjabsorberende, men som viser sig at være monteret forkert.

- For eksempel har jeg set fine perforerede gipslofter uden isolering bagved. Det hjælper ikke et hak, og det er mildest talt kommet bag på medarbejderne, siger han.

Det gælder om at fastholde fokus på at dæmpe støjen

Selvom de nyuddannede støjvogtere måske får ændret de fysiske vilkår for støjniveauet, kan de ikke bare læne sig tilbage og glemme det.

- Jeg er desværre ikke så optimistisk. Så snart fokus bliver flyttet til noget andet, så kører det derudaf, siger Niels Bang Hansen.

Men det er for eksempel nødvendigt at fastholde fokus på adfærden blandt børn og voksne, så de larmer mindre. I en evalueringsrapport om støjvogterprojektet er effekten af anerkendende pædagogik fremhævet som bemærkelsesværdig.

”Det at være nærværende og opmærksomme over for børnenes behov og rationaler – at forstå dem ud fra deres perspektiv, skaber ikke blot mere glade og trygge børn, men har også en stor effekt i forhold til at skabe mere rolige forhold,” står der i rapporten.

God idé at gå sammen om en støjindsats

Institutioner og skoler, der ønsker at sætte fokus på støj, kan få meget ud af at gå sammen om det. Det anbefaler Niels Bang Hansen.

- Om jeg taler for fire eller 200 medarbejdere ad gangen. Det betyder ikke noget. Det er den samme viden, de har brug for, og når flere går sammen, er der også nogle at udveksle erfaringer med efterfølgende, siger han.


Senest revideret den 11. april 2024