Del: - -

Vedligehold indeklimaet systematisk

Et godt indeklima skal vedligeholdes. Derfor bør hensynet til indeklimaet være en fast del af hverdagen og af beslutningsprocesserne, og det kan arbejdsmiljøorganisationen sammen med driften være med til at sikre.

Et godt indeklima er ikke noget, man sikrer én gang for alle. Der vil hele tiden ske ændringer på arbejdspladsen, som påvirker indeklimaet – lige fra ændrede rengøringsrutiner til nye medarbejdere med andre behov og adfærd.

Det er derfor vigtigt, at arbejdsmiljøgruppen gør en systematisk indsats for at fastholde og forbedre et godt indeklima.

Fysisk vedligeholdelse

Den fysiske vedligeholdelse af lokalerne er en central faktor i forebyggelsen. Vinduer, døre, tage, lofter, gulve osv. skal være i orden. Fejl og mangler skal rettes uden unødige forsinkelser.

Varme- og ventilationsanlæg, solafskærmning og andre tekniske installationer skal fungere fejlfrit og være lette at justere efter behov. Rengøringen skal være grundig – også på de mindre synlige steder som inde i luftkanaler, bag reoler og oven på skabe og bjælker.

Det er typisk det tekniske personale, der fører tilsyn med bygningen. Arbejdsmiljøorganisationen kan sikre, at det sker systematisk, og at I får besked om resultatet, så I kan opdage fysiske faresignaler i tide. 

Læs mere om:

Vi har skrevet flere artikler om at vedligeholde specifikke dele af indeklimaet. Læs:

Ændrede arbejdsgange

Hvis medarbejdernes daglige arbejdsrutiner ændrer sig, kan det påvirke indeklimaet.

Der kan fx komme flere mennesker i lokalerne, måden at gøre rent på kan blive ændret, eller der kan opstå nye arbejdsopgaver, som støjer eller støver mere.

Hvis det sker, skal arbejdsmiljøgruppen vurdere, om der er behov for nye foranstaltninger til at sikre indeklimaet.

Læs også:

Nye medarbejdere

Vær opmærksom på, hvad de nye medarbejdere siger. Dels kan de nye kolleger have andre tærskler og behov, dels kan nye øjne måske få øje på symptomer eller løsninger, som er blevet overset.

Læs også: Symptomer på dårligt indeklima

Metoder og værktøj

Arbejdsmiljøgruppen bør jævnligt tage indeklimaet op, fx på personalemøder, så I løbende kan tjekke, om der er opstået nye gener eller symptomer.

I bør overveje konsekvenserne for indeklimaet, hver gang der træffes beslutninger om fx ændrede arbejdsgange eller indkøb af nyt udstyr, hjælpemidler og inventar. 

Det er en god idé at tage den løbende kontrol af indeklimaet med i APV’en.

Det er også en god idé at drøfte, om målet er, at brugerne er tilfredse med indeklimaet – eller om de kan acceptere indeklimaet. Der er en væsentlig forskel. For eksempel kan der være en økonomisk begrundelse for at vælge en bestemt lyskilde eller en bestemt temperatur – og selvom brugerne måske ikke er udbredt tilfredse, kan de måske godt acceptere det.

Arbejdsmiljøorganisation og drift bør tale sammen

Donya Sheikh Khan arbejder som specialist for Rambøll med at måle tilfredshed blandt brugere. I den forbindelse har hun opdaget, at der ofte mangler dialog mellem arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og driften. Så selvom AMO jævnligt spørger brugerne, om de er tilfredse med indeklimaet, så kommer svarene ikke nødvendigvis videre til driften, der skruer på temperaturen. Eller de glemmer at fortælle driften, at et lokale ændrer anvendelse og har brug for mere luftskifte. Omvendt bliver brugerne måske ikke orienteret om nye rengøringsrutiner.

Den manglende dialog kan for eksempel betyde, at problemer opdages sent, eller at små justeringer, der kunne øge tilfredsheden eller reducere energiforbruget, aldrig gennemføres.

”Driftsorganisationen skal sørge for, at de mennesker, der opholder sig i bygningen, har optimale betingelser for at kunne gøre deres arbejde. Derfor er det helt nødvendigt, at drift og arbejdsmiljøfolk snakker sammen om de fælles udfordringer, de har. Så ved driftsfolkene, hvad de skal handle på,” siger Donya Sheikh Khan.

Hun tilføjer dog, at brugerne ofte er gode til at fortælle driftsfolkene, hvis der er noget, de er utilfredse med. Driften kender altså som regel de udfordringer, som brugerne har.

”Men driften hører ikke fra dem, der faktisk er tilfredse med forholdene og har ikke noget tal på dem. Derfor kan de have svært ved at synliggøre den effekt, deres arbejdsindsats har. Måske er det derfor, at driften nogle gange bliver nedprioriteret af organisationen. Det kan måske ændres, hvis vi får brugernes evalueringer i spil. Så kan driften vise ledelsen den effekt og indflydelse, de har på arbejdspladsens produktivitet og brugernes velvære,” siger Donya Sheikh Khan.

Læs også:
Vi vil selv styre indeklimaet
Styr automatikken ud fra brugernes oplevelse


Senest revideret den 17. februar 2022