Del: - -

Gode råd: Sådan vedligeholder I indeklimaet

Hold støvet væk fra hylderne, få service på ventilationsanlægget og gør lyskilderne rene. Blot et par eksempler på, hvordan I vedligeholder indeklimaet.

Få gode råd til, hvordan I sætter vedligeholdelsen af bygningsinstallationer i system til gavn for indeklimaet

Tekst og foto: Lone Bolther Rubin

Gennemgå bygning, installationer og indretning med jævne mellemrum, og se også på, hvordan adfærden i lokalerne kan påvirke indeklimaets kvalitet.

Her er en række eksempler på, hvordan I tjekker og vedligeholder indeklimaet:

Til forbedring af det termiske indeklima:

 • Gå alle termostater efter. Dur de og bruges de hensigtsmæssigt?
 • Tjek om vinduerne er tætte. Er der udluftningskanal – er den åben?
 • Er styringen af temperaturen i overensstemmelse med flertallets ønsker?
 • Sørg for jævnlig service på varme/køle-anlægget.
 • Er der træk, så undersøg om der er brugt materialer, der kan give kuldebroer
 • Fungerer solafskærmningen, som den skal?

Til forbedring af luftkvaliteten:

 • Tjek kvaliteten af rengøringen jævnligt. Gå evt. rengøringsplanen efter. Støv er ikke godt for indeklimaet.
 • Er materialer og overflader vedligeholdt og af en karakter, så de er lette at gøre rene?
 • Er bygningens klimaskærm i orden? Kommer der fugt ind, kan det give skimmelsvamp og dårlig lugt.
 • Er der synlig tegn på fugt, skal der sættes hurtigt ind. Vand i bygningen kan føre til angreb af skimmelsvampe indenfor 1-4 uger. Jo vådere bygningen er og jo længere det varer, jo større er risikoen for sundheden.
 • Gem og følg brugsvejledningen for vedligeholdelse af ventilationssystemet. Der skal skiftes filtre mv. Et stoppet filter kan ikke rense luften – det svarer til at suge luft ud af en tom flaske.
 • Indgå evt. en fast serviceaftale med en ekstern installatør.

Til forbedring af lysforholdene:

 • Vask vinduer. Beskidte vinduer reducerer mængden af dagslys.
 • Skift jævnligt el-pærer og lysstofrør. De mister effekt med alderen.
 • Gør lyskilden ren.

Til reducering af støj:

 • Støvsug computere og andre kontormaskiner. Computernes ventilatorer kører og larmer konstant, hvis de er beskidte.
 • Tjek ventilationsanlægget. Et ventilationsanlæg, der kører med beskidte filtre eller dårlige lejer, kan larme rigtig meget.

Oprethold god adfærd:

Vi har selv stor indflydelse på at opretholde et godt indeklima. Derfor bør I også se på, om arbejdet er tilrettelagt og organiseret optimalt.

 • Er møbler placeret, så der ikke opstår problemer med fugt, støj eller træk?
 • Bliver der luftet ud i pauserne?
 • Er børnene på institutionen inde i rummene hele dagen?
 • Er særligt støjende samtaler eller aktiviteter henlagt til særlige rum?
 • Etc.

Senest revideret den 15. februar 2024