Del: - -

Arbejdsmiljøorganisationens opgave

Alle arbejdspladser skal overholde arbejdsmiljøloven. Er der mindst 10 ansatte skal virksomheden have en formel arbejdsmiljøorganisation, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab arbejder for at styrke arbejdsmiljøet. Det gælder også arbejdet med indeklimaet.

Det er arbejdsgiveren alene, som har det juridiske ansvar for arbejdsmiljøet, men opgaven kan være lagt hos en medarbejder – f.eks. en arbejdsmiljøkonsulent. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer medarbejderne og kan bringe emner op over for ledelsen.

Arbejdet med arbejdsmiljø foregår og ledes på en enkelte arbejdsplads - fx skolen, daginstitutionen eller bankfilialen. Men det er den øverste ledelse, som har ansvaret for, at arbejdsmiljølovens krav til indeklima bliver overholdt. På de kommunale skoler og daginstitutioner er det således kommunen, der er medarbejdernes øverste ledelse.

Indeklimaet er en del af det fysiske arbejdsmiljø, og det skal vurderes i en Arbejdspladsvurdering, APV. Læs hvordan I kan sætte særligt fokus på indeklimaet i jeres APV.

Læs mere om, hvordan man fordeler opgaver og ansvar på Godtarbejdsmiljø. Der kan I også finde inspiration til det systematiske arbejde med arbejdsmiljø, arbejdet med APV, analyse og forebyggelse af ulykker, undervisning og uddannelse i arbejdsmiljø og meget mere. I kan også finde relevante materialer som hæfter og vejledninger.

Godtarbejdsmiljø under godtskolebyggeri finder I information om byggeprocesser og de roller, man har som leder, arbejdsmiljørepræsentant, bygherre mv.

Lær af de andre

Vi har mange cases rundt omkring på hjemmesiden, som handler om arbejdsmiljøorganisationens arbejde med bl.a. APV. Læs fx:

Case: Nordea venter ikke på APV’en - Det er let for alle medarbejdere i Nordea at påpege problemer med indeklima – og alle henvendelser bliver modtaget hurtigt og effektivt.

Case: Frokost for høj svarprocent på APV - På Herlev og Gentofte Hospital er der høj svarprocent på APV’en – og når indeklimaet halter, arbejdes der både centralt og lokalt på løsninger.

Case: APV'en fik øje på rodet - om et bibliotek, der fik gjort bedre rent efter en grundig oprydning.

Case: Lytter til eleverne - om Niels Brock, der både spørger elever og medarbejdere om indeklimaet

Case: Personalet har fået indflydelse på Århus' nye sygehus - om at involvere brugere og APV i planlægningen af nyt byggeri

Case: Det stille storrumskontor - om en bank, der begyndte at spørge lidt mere ind til svarene i APV'en, for at kunne sætte ind mod støjen det rigtige sted.


Senest revideret den 16. august 2023