Del: - -

Ekstern rådgivning

Når man skal løse et problem med indeklimaet eller udarbejde en arbejdspladsvurdering (AVP), kan man med fordel bruge ekstern hjælp hos en arbejdsmiljørådgiver med speciale i indeklima

Der findes flere aktører, som er specialiseret i at rådgive om arbejdsmiljø og indeklima. De kan med nytte inddrages forskellige steder i processen, alt fra at gå ud og finde årsagerne til et problem på en arbejdsplads, til at få løsningen gennemført.

Byg nyt med rådgivning

Især når der skal bygges nyt, kan det være en god idé at hyre en ekstern arbejdsmiljørådgiver tidligt i processen, for her viser problemerne sig ofte først længe efter, at byggeriet står færdigt. Ofte tager man kontakt til en entreprenør eller et arkitektfirma, som skal stå for konstruktionen af en ny bygning.

Læs også: Tænk på indeklimaet, når I bygger nyt, om eller til

Lovgivningen siger, at arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages, men ved opførelsen af en ny institution er der endnu ingen brugere, og der mangler derfor erfaringer med den konkrete anvendelse i dagligdagen. 

Individuel rådgivning og rådgivning efter påbud

Ved enhver henvendelse tager rådgiverne stilling til, om det bare er et godt råd i telefonen, der er behov for, eller om det er nødvendigt at de kommer ud. Det vil der f.eks. altid være behov for, hvis arbejdstilsynet har afgivet et rådgiverpåbud. Du kan finde en arbejdsmiljørådgiver på arbejdsmiljørådgivernes brancheforenings hjemmeside.

Arbejdsmiljørådgivere skal være godkendt af Arbejdstilsynet til at udføre påbudt rådgivning. På at.dk kan man se, hvem der har lov til det. 

Rådgivningen spænder fra en hurtig bygningsgennemgang og rådgivning på stedet til at tage sig af hele forløbet. Herunder afdækning af årsagssammenhænge, løsningsforslag i samråd med brugerne, kravspecifikation, indhentning af tilbud, gennemgang og vurdering af tilbud, styring af ombygningen, eller hvad der nu er behov for.

En typisk rådgivning

En indeklimarådgivning dækker over en række forskellige faser. Første skridt går ud på, at der holdes et indledende møde, hvor omfanget af gener, symptomer og påvirkninger afdækkes - typisk ved interview eller spørgeskemaundersøgelse. Samtidig kortlægges bygningernes anvendelse og historie.

Der bliver lavet en teknisk gennemgang af indretningen, driften og materialer, samt en måling og vurdering af indeklimaforholdene (herunder temperatur, luftfugtighed, belysning, akustik, fugt i materialer osv).

Det sidste skridt i rådgivningen er, at der udarbejdes en handlingsplan med løsningsforslag. 

APV'en afdækker omfang 

APV’en kan tit være et vigtigt redskab til at finde ud af hvor omfattende problemerne er. Er det to mennesker som er påvirket af problemet, eller er det 75% af arbejdspladsen? Arbejder de udsatte fx på samme afdeling eller stue, eller er der andre særlige grunde og forklaringer på problemet? Nogle kan være mere følsomme end andre, men det handler om at få styr på gener og symptomer hurtigst muligt.

Jo tidligere man kommer i gang jo bedre. Eksempelvis hvis der er tale om problemer med skimmelsvamp, kan folk få gener, der er svære at komme helt til livs.

Økonomisk mulige løsninger

Hver sag har brug for individuelle løsninger. For eksempel kan en ældre skole med dårlige luftforhold have brug for et nyt ventilationsanlæg. Her er udfordringen at finde en løsning, der også er økonomisk mulig, da en sådan investering ligger i den tunge ende. Således skal de konkrete løsninger og de økonomiske rammer gå op, så der rent faktisk bliver taget hånd om indeklimaet.


Senest revideret den 5. september 2022