Rengøring

God rengøring er én af de vigtigste betingelser for en god luftkvalitet og dermed for et godt indeklima. Støv er ikke bare støv. Der kan være farlige partikler og kemiske stoffer bundet til støvet. I dette tema får du inspiration fra andre arbejdspladser og en grundlæggende forståelse for, hvad der skal til for at sikre en høj standard i rengøringen.