Del: - -

Løs problemer med indeklima

Mange indeklimaproblemer kan løses med simple tiltag af den enkelte selv eller i fællesskab med kollegaerne. Generne kan dog være for omfattende eller for komplekse til, at man selv kan afhjælpe dem effektivt, og så træder arbejdsmiljøorganisationen i karaktér.

For at få hjælp til at løse problemerne med indeklimaet er det ofte tilstrækkeligt at inddrage

  • Arbejdsmiljørepræsentanten
  • Arbejdslederen

Måske kan de umiddelbart løse problemerne, eller de kan sørge for, at problemet bliver undersøgt nærmere og kommer med i arbejdspladsvurderingen (APV). Læs på Godtarbejdsmiljø, hvordan arbejdsmiljøarbejdet er organiseret, og hvem der har ansvar for hvad.

Læs også om, hvordan I kan arbejde med APV og indeklima.

Vi har skrevet artikler om, hvordan I arbejder med særlige udfordringer i indeklimaet. Læs:

I finder desuden en række gode råd og eksempler under hvert tema. 

Hjælp udefra

Arbejdsleder og arbejdsmiljøorganisation kan afgøre, om der er behov for sagkyndig bistand udefra. Der er flere steder, hvor man kan henvende sig for at få hjælp til at afdække problemerne og løse dem bedst muligt. 

Rådgivere inden for arbejdsmiljø er organiseret i en forening, "Arbejdsmiljørådgiverne". På deres hjemmeside kan du se en medlemsliste, hvor det også fremgår, om det enkelte rådgivningsfirma er autoriseret til at udbedre problemer, der har fået påbud fra Arbejdstilsynet.

Læs mere om ekstern rådgivning.

Målinger af indeklimaet

Når I har mistanke om, at der er noget galt med indeklimaet, kan det være nødvendigt at måle på det, for at I kan sætte ind de rigtige steder. Nogle måleinstrumenter som fx et IC Meter, der måler indholdet af CO2 i luften, kan man selv betjene, men som regel kræver det fagfolk - eller som minimum det tekniske personales medvirken. 

Vi har skrevet en række artikler om målinger af specifikke problematikker. Læs om målinger af


Senest revideret den 16. august 2023