Del: - -

Brugerinvolvering når I bygger nyt eller flytter

Arbejdsmiljøorganisationen skal altid inddrages i en byggeproces, men det er efterhånden også blevet almindeligt at involvere andre brugere. Det kan både være medarbejdere og andre, der bruger bygningen til daglig.

Af journalist Lone Bolther Rubin

At inddrage arbejdsmiljøorganisationen resulterer i et bedre byggeri, der imødekommer brugernes reelle behov. Det giver desuden ejerskab til projektet og færre frustrationer.

Brugerne kan have indflydelse på næsten alt fra placering af byggeriet til indretning og farvevalg. Også i mere simple flytteprocesser er det oplagt at involvere brugerne.

Alle parter kan bidrage med nyttig viden

Det er vigtigt, at der er en gensidig dialog mellem fagfolk og brugere. Arkitekter og ingeniører ved en masse om bygningsreglementet, kravene til indeklimaet og nye metoder på markedet. Det er værdifuld viden for brugerne, der ellers kan være begrænset i deres idéudvikling.

Omvendt ved brugerne meget mere om, hvordan bygningen skal bruges i hverdagen, og det kan inspirere de projekterende til at søge nye veje.

- Brugerne er på den måde med til at sikre, at det rigtige bliver bygget, og de professionelle kan sørge for, at det bliver bygget på den rigtige måde. I sidste ende er det med til at skabe et byggeri, der er bygget effektivt, og som skaber værdi for brugerne, siger projektleder Jakob Lemming fra Bygherreforeningen.

Bygherreforeningen har gennem en række projekter samlet inspiration til, hvordan man konkret arbejder med involvering af brugerne. Dem kan du læse mere om i artiklen Værktøjer til involvering af brugere.

Husk indeklimaet, når I bliver hørt

Ofte er der meget fokus på, hvordan kerneopgaven skal løses, og hvordan fx elever, patienter, lånere eller andre brugere skal opleve at komme i bygningen. Det er vigtigt, at man i processen også spørger ind til andre parametre. Ikke mindst til indeklimaet:

  • Hvilken temperatur er optimal til vores brug?
  • Hvordan kan vi gøre det let at holde rent?
  • Sveder vi meget og har brug for ekstra luft?
  • Hvor meget støjer vi egentlig, og hvordan kan vi få absorberet støjen?
  • Hvor skal lyset komme fra?
  • Etc.

Selvom der er en række krav til indeklimaet i Bygningsreglementet, så står der jo ikke noget om, hvordan I som arbejdsgruppe og brugere påvirker indeklimaet. Det er væsentlig viden at give videre til dem, der skal slå stregerne i byggeriet.

Det kan være en god idé, at arbejdsmiljøorganisationen (AMO) er med til at planlægge processen for involvering af medarbejdere og brugere.

AMO er vant til at arbejde med arbejdspladsvurderingen og kan evt. bruge den som udgangspunkt til at sikre, at alle relevante forhold bliver berørt.


Senest revideret den 22. april 2020