Råd og regler om lysdesign i store rum

Bedre lysdesign øger koncentrationen. Få forskernes gode råd til bedre lysdesign. Få bl.a. en kort oversigt over Arbejdstilsynets vejledninger om kunstig belysning samt gode råd om lysdesign fra forskere i Fagerhult, DTU og Plan C.

Foto: Plan-C

Her er en kort oversigt over Arbejdstilsynets vejledninger om kunstig belysning samt gode råd om lysdesign fra forskere i Fagerhult, DTU og Plan C.

Lux er en måleenhed for lysets intensitet. Solen skinner med cirka 100.000 lux. Man siger generelt, at der skal 25 lux til for at orientere sig og 500 lux til præcisionsarbejde.

Luminans måles som cd/m2 (candela). Det er lysmængden, der reflekteres fra en overflade.

Følg som minimum Ats vejledning

Arbejdstilsynet oplyser om følgende krav til normale lysforhold: Almenbelysningen skal være 200 lux i daginstitutioner og klasseværelser.

Der skal være 500 lux på tavlen. På et kontor skal der være 500 lux på skrivebordet og mindst 100 lux i resten af rummet.

Desuden skal lyskilder holdes rene, og det skal være muligt at undgå blænding. Endelig skal der være udsyn gennem vinduerne.

50 pct. indirekte lys er optimalt

Optimalt set skal så meget lys som muligt komme fra oplyste vægge og lofter. Fagerhult anbefaler, at 50-60 pct. af lyset kommer fra indirekte lys. Hvide vægge bør lyse op med 300 lux, og der bør være 500 lux på elevers skriveborde – ligesom på kontorskriveborde.

Indirekte lys er bedre end direkte lys, fordi øjenpupillerne holder sig åbne og lukker mere af lyset ind. Man mener, at vi derfor holder os mere vågne. Flere undersøgelser viser, at folk har det bedst, når omgivelserne reflekterer lyset med 100 cd/m2

Fleksibelt lys til forskellige opgaver

Plan C anbefaler fleksibelt lys. Lys kan bruges til at rette fokus på bestemte områder i et lokale, hvor man ønsker opmærksomhed. Det kan for eksempel give mere ro i en klasse og mere koncentration til et møde.

Fleksibelt lys betyder, at man kan ændre fokus og opmærksomhed i lokalet ved at tænde, slukke og dæmpe forskellige lyskilder for sig.

Indret med lyse vægge og lofter

Lyse vægge og lofter reflekterer lyset bedst. En hvid væg reflekterer 80-90 pct. af lyset, en lys gul væg reflekterer 65-75 pct., mens en rød murstensvæg kun reflekterer 20-30 pct. af lyset. En rød væg får desuden lyset til at ligne aftenlyset, som gør os søvnige.

LED-lys ser ud til at være en god lyskilde

De test, der indtil nu har været, tyder på, at LED-lys er en god lyskilde. LED-lys flimrer mindre end lysstofrør, og de kan gengive farverne godt.

Der eksperimenteres med at ændre farvetemperaturer over dagen, så indelyset kommer til at ligne dagslyset mere, men der er ingen konkrete resultater endnu.

Kunstig lys skal kun supplere dagslyset

Det er stadig vigtigt at sørge for gode dagslysforhold. Det skal dog være muligt at skærme af for direkte sol, der kan blænde i skærme mv.


Senest revideret den 21. april 2020