Del: - -

Måling af statisk elektricitet

Hvis mere end 5-10 pct. af medarbejderne klager over statisk elektricitet, er der grund til at undersøge problemet nærmere.

Normalt er det ikke nødvendigt med tekniske målinger for at vurdere den statiske elektricitet. Den enkelte medarbejders egne oplevelser med stød og gnister er ofte tilstrækkeligt til at afgøre, om der er problemer.

Tit kan man afprøve forskellige sandsynlige løsninger og dermed finde ud af årsagen.

Det kan dog være nødvendigt med målinger, hvis der er store problemer med, at personer får stød. Målinger af statisk elektricitet er komplicerede, og de skal altid udføres af professionelle.

Arbejdstilsynet har beskrevet, hvornår og hvordan man gennemfører en teknisk måling af statisk elektricitet. Det er væsentligt også at måle temperatur og luftfugtighed, når den statiske elektricitet generer.


Senest revideret den 14. februar 2022