Del: - -

Måling af lys

Målinger af lys er komplicerede, men kan være nødvendige hvis der er store problemer med at skabe den rette belysning.

Normalt er det ikke nødvendigt med tekniske målinger for at vurdere lyset på arbejdspladsen. Den enkeltes egen oplevelse af lyset er ofte tilstrækkeligt til at afgøre, om belysningen er dårlig og belastende. I grelle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage målinger – de skal dog altid skal udføres af professionelle.

Lysets styrke, fordeling og farve

Det lys, vi ser, er bestemt af belysningens styrke, men afhænger også af hvordan omgivelserne eller arbejdsobjektet reflekterer lyset. Det kan være vanskeligt at måle, hvor lyst der rent faktisk er. Belysningens styrke bruges derfor ofte som mål for, om der er lys nok.

Belysningen måles i lux på det objekt, der er genstand for arbejdet, og registres med et luxmeter. Lysstyrken vil ofte være en sum af lyset fra flere lyskilder - for eksempel loftslys og arbejdslamper. Kravene afhænger af arbejdsopgaven og fremgår af Dansk Standards EN 12464:2021 - Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser.

For at undersøge om belysningen er rigtig, kan det være nødvendigt at måle lysfordelingen mellem forskellige områder i lokalet. Det man arbejder med bør normalt være lysest. Omgivelserne behøver ikke være helt så lyse, men der bør være en glidende overgang mellem lyse og mørkere områder.

Lysets evne til at gengive farver korrekt har også betydning for arbejdsbetingelserne. Gengivelsen af farver beskrives med målet Ra, der er en skala fra 0 til 100 med 100 som det bedste. I rum hvor mennesker opholder sig i længere tid, bør der ikke benyttes lyskilder med en Ra under 80. Ved arbejdsopgaver med specielle krav til farvegengivelse, som f.eks. håndgerning og formning er der krav om lyskilder med en Ra over 90.

Blænding og flimmer

Blænding fra dagslys eller kunstig belysning kan virke meget generende. Det er muligt at beregne graden af blænding og udregne et blændingstal, så generne måske kan reduceres.

Problemer med flimmer fra f.eks. lysstofrør kan undgås med såkaldt højfrekvens drevne lysrør. Her pulserer lyskildens lysudsendelse med over 30.000 gange i sekundet, og det er helt almindeligt i moderne lysrørsarmaturer.


Senest revideret den 20. februar 2024