Del: - -

Tre grundregler for god rengøring

Støv i luften kan være et alvorligt problem for luftens kvalitet og arbejdsmiljøet. Det er de tre grundlæggende forhold, der skal være i orden for at sikre god rengøring: Der skal være tid til at gøre ordentligt rent, og bygninger og inventar skal være indrettet fornuftigt og være godt vedligeholdt. Endelig skal man erkende, at opgaven med at gøre rent er et fælles anliggende.

God rengøring har især betydning for luftens kvalitet. Dårligt luft kan give symptomer som irritation i øjne, næse og luftveje, infektioner i luftvejene, træthed, hovedpine og koncentrationsbesvær.

Symptomerne kan skyldes især støv i luften. Støvet består bl.a. af hudskæl, papirstøv, pollen, mikroorganismer og smuld fra tæpper, møbler og byggematerialer. Det kan også komme ude fra: Meget støv og skidt bliver slæbt ind med fodtøjet.

Desuden kan kemiske stoffer som ftalater klæbe sig til husstøv og partikler. 

Der er især tre forhold, som kan være med til at sikre en god rengøringsstandard på arbejdspladsen:

1. Der skal være tid nok til rengøringen

Der skal være sammenhæng mellem opgavens karakter, rengøringsmetoder og den tid, der er afsat til rengøringen. Hvis brugerne gør det let at gøre rent, kan det være med til at frigive tid til rengøringen.

2. Bygninger og inventar skal være indrettet fornuftigt og godt vedligeholdt
Rengøringen bliver mere effektiv, hvis lokalerne er indrettet fornuftigt. Rodede lokaler og nedslidte bygninger er meget svære at holde ordentligt rene.

3. Rengøringsopgaven skal være et fælles ansvar for alle på arbejdspladsen
Rengøringspersonalet kan kun levere varen, hvis der er ryddet op i lokalerne, og der i det hele taget står respekt om deres arbejde blandt ansatte og brugere.

Læs også:

Problemerne opleves forskelligt

Der findes regler og grænseværdier for, hvor meget støv luften må indeholde. Men selv om alle regler er overholdt, er det ingen garanti for, at alle trives i lokalerne. Mennesker reagerer ofte meget forskelligt på den samme påvirkning. Den ene kollega kan fx være reagerer kraftigt (måske allergisk) på støv, mens en anden slet ikke bemærker det.

Når I skal vurdere, om dårligt indeklima er årsag til symptomer blandt folk på arbejdspladsen, er I derfor nødt til at tage udgangspunkt i de symptomer og gener, som den enkelte medarbejder oplever.

Husk også fokus på rengøringspersonalets sundhed

Rengøringspersonalet skal også have et godt indeklima. Blandt bør I undgå at bruge rengøringsmidler, der skal sprayes. De kan indeholde nanopartikler og andre skadelige stoffer, der i dråbeform kan trænge ned i lungerne på personalet. 

- Arbejdspladserne bør især være opmærksom på at beskytte medarbejderne mod at indånde sprayprodukter med ætsende (korrosive) stoffer, der omfatter syrer og baser, samt ud fra et forsigtighedsprincip også kvaternære ammoniumforbindelser som fx desinfektionsmidler, siger seniorforsker Marie Frederiksen fra National Forskningscenter for Arbejdsmiljø til denne artikel.

Læs også vores artikel om nanopartikler.


Senest revideret den 14. december 2022