Del: - -

God rengøring er et fælles ansvar

Rengøringspersonalet kan kun levere varen, hvis der er ryddet op i lokalerne, og der i det hele taget står respekt om deres arbejde blandt ansatte og brugere.

Rengøringsassistenter kan nogle gange opleve, at deres arbejde bliver overset og lavt prioriteret på arbejdspladsen. Måske får de sjældent ros – men får til gengæld skylden, hvis der er problemer med rengøringen.

Også selv om forklaringen er dårlig vedligeholdelse, for få ressourcer, eller at de ansatte og brugerne ikke har ryddet ordentligt op efter sig.

Klare aftaler giver større tilfredshed

Den daglige rengøring bliver lettere, hvis I har klare aftaler om,  hvilke opgaver rengøringspersonalet skal løse – og hvad de øvrige medarbejdere skal gøre.

Det bør være klart for alle, hvem der fx skal rydde op, tømme papirkurve, fjerne kaffekopper, skifte sæbe og håndklæder på toiletterne og stille stole på plads.

I bør også aftale en klar procedure for, hvordan I giver hinanden besked, hvis der sker noget usædvanligt, som påvirker rengøringen:

  • Hvis rengøringen rammes af sygdom eller andre problemer, bør medarbejdere og brugere have besked, så de ved, hvorfor der ikke er gjort rent i dag.
  • Hvis der er aktiviteter, som udløser ekstra behov for rengøring (fx åbent hus, fester temadage osv), bør rengøringspersonalet advares i god tid, så de kan planlægge efter det.
  • Hvis omvendt arbejdspladsen er ekstraordinært tom pga. fx faglige dage eller udflugter, har rengøringen en mulighed for at prioritere anderledes og fx gøre hovedrent.

Ryd op i lokalerne

På mange arbejdspladser er det et tilbagevendende problem, at der ikke bliver ryddet ordentligt op: Hvis stolene ikke er sat på plads i klasseværelset, eller hvis bordene flyder med papir og kaffekopper, er det umuligt at gøre ordentlig rent på den tid, der er sat af.

I bør have klare aftaler om, hvordan lokalerne og den enkeltes arbejdsplads skal se ud, når sidste mand går. I bør samtidig have en klar procedure for, hvordan I følger op på, om aftalerne bliver overholdt.

Tal sammen om opgaven

Hvis I er utilfredse med rengøringen, er det en god idé at invitere rengøringslederen og rengøringspersonalet med til et personalemøde.

Måske kan I selv hjælpe med til at gøre rengøringen bedre. Måske kan I aftale, at opgaverne skal prioriteres på en anden måde.

Samtidig bør ledelsen udpege en kontaktperson (fx lederen selv), som står for kontakten mellem de daglige brugere af lokalerne og rengøringspersonalet. Så ved alle parter, hvem man går til, hvis der er problemer.

Husk at nogle rengøringsassistenter har et begrænset kendskab til dansk sprog og danske omgangsformer. De har ekstra behov for en åben dialog i hverdagen for kunne løse deres opgaver til alles tilfredshed.

Gør rengøringen synlig

Rengøringsarbejdet bør være synligt for alle. Det er en god idé at gøre rent i dagtimerne, hvis det er muligt. Det øger respekten for opgaven – og det giver rengøringspersonalet bedre trivsel og arbejdsmiljø.

Husk at rengøringspersonalet er en del af medarbejdergruppen. Derfor bør de deltage i fx personalemøder, julefrokost og fælles aktiviteter.


Senest revideret den 22. april 2020