Del: - -

Arbejdstilsynets regler

Links til de mest relevante vejledninger fra Arbejdstilsynet

AT-vejledning A.1.4. om 'Rengøring og vedligeholdelse' handler om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder, samt om projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger.

Vejledningen siger bl.a:

  • at arbejdsstedet skal holdes forsvarligt ved lige, rent og ryddeligt, så forholdene altid er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige
  • at færdselsveje og -arealer, herunder gulvbelægninger, skal holdes i forsvarlig stand og være fri for genstande, materialer, spild e.l., der kan være til fare for færdsel
  • at tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer skal opbevares forsvarligt
  • at der skal bruges forsvarlige rengøringsmidler og -metoder
  • at spild og affald skal samles og bortskaffes i henhold til reglerne
  • at der skal være forsvarlige forhold på arbejdsstedet, når man rydder op, gør rent og vedligeholder. Det skal sikres, at arbejdet kan ske uden fare for dem, der udfører arbejdet, og andre beskæftigede på virksomheden.
  • at vinduer, lysarmaturer o.l. skal vedligeholdes og rengøres.

AT-vejledning A.1.2. om 'Indeklima' handler om gener fra dårligt indeklima, forhold der har betydning for indeklimaet samt forebyggelse. 

AT-vejledning F.1.1. om udbud af tjenesteydelser

- herunder rengøring.


Senest revideret den 18. april 2020