Del: - -

Gode råd til god rengøring

God rengøring er én af de vigtigste betingelser for en god luftkvalitet og dermed for et godt indeklima. Her kommer en række gode råd til at sikre god rengøring.

Gode aftaler mellem rengøring og arbejdsplads

Det er en fordel, at alle medarbejdere på arbejdspladsen er med til at diskutere, hvordan rengøringsopgaverne prioriteres.

 • Lav en klar aftale, om det er rengøringspersonalet eller de øvrige medarbejdere, der f.eks. skal rydde op, tømme papirkurve, fjerne kaffekopper, feje, skifte sæbe og håndklæder på toiletterne og stille stole på plads.
 • I bør også have en klar procedure for, hvordan I følger op på, om aftalerne bliver overholdt.
 • Gør rengøringen synlig i almindelig arbejdstid kan styrke respekten for rengøringsopgaven og sikre en god dialog i hverdagen.
 • Inddrag rengøringspersonalet, når der laves APV.

Ryd op og hold orden

God rengøring er en fælles opgave. Rengøringspersonalet kan kun levere varen, hvis der er ryddet op i lokalerne, og de er gjort klar til rengøring.
Ryd jævnligt reolerne, så de kan blive gjort rene

 • Undgå papirbunker på bordet
 • Rul kabler op bag computeren
 • Hæv hæve-sænkebordet når arbejdsdagen er slut, så kan rengøringen bedre komme til under
 • Opbevar jeres ting i skuffer og lukkede skabe, hvis det er muligt, og sørg for at rydde op.

God indretning og vedligeholdelse

Rengøringspersonalet kan med fordel inddrages, når der skal købes nyt eller bygges om. De har den største erfaring med, hvilke løsninger der giver den bedste og letteste rengøring. Både i forhold til indretning og valg af materialer.
God rengøring - og især mikrofiberrengøring - kræver desuden vedligeholdte og hele gulve, borde, tavler m.v.

 • Overvej overfladebehandling af gulve i belastede arealer et par gange om året.
 • Brug måtter og riste, der hindrer, at der slæbes unødigt støv og snavs med ind i bygningen udefra.
 • Indfør evt. regler for brug af indesko.
 • Husk også rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlæg.

Planlægning af rengøringsarbejdet

Det er en god idé at inddrage arbejdsmiljøsgruppen, når rengøringsprogrammet bliver lavet.

 • Tilpas rengøringsprogrammet til skiftende belastning i løbet af året.
 • Planlæg hovedrengøring en eller to gange om året, så f.eks. lamper og ventilationskanaler over nå-højde bliver gjort rent
 • Gennemgå inventaret og lokalernes vedligeholdelsestilstand en gang om året sammen med arbejdsmiljørepræsentanten, en repræsentant for ledelsen og en repræsentant for rengøringen.
 • Sørg for luft i rengøringspersonalets tidsplan, så der også kan gøres rent på dage med særlige behov.
 • Aftal, hvordan I giver hinanden besked, hvis der sker noget usædvanligt, som påvirker rengøringen. F.eks. sygdom, aktiviteter, der udløser ekstra behov for rengøring, eller udflugter, hvor rengøringen har mulighed for f.eks. at gøre hovedrent.
 • Undgå rengøringsmidler, der indeholder parfume, organiske opløsningsmidler eller andre skadelige kemiske stoffer.
 • Undgå rengøringsmidler på spray, da skadelige stoffer i dråbeform kan trænge ind i lungerne.

Senest revideret den 14. december 2022