Del: - -

God indretning og vedligeholdelse

Rengøringen bliver mere effektiv, hvis lokalerne er indrettet fornuftigt. Rodede lokaler og nedslidte bygninger er meget svære at holde ordentligt rene.

Hvis I indretter lokalerne fornuftigt, bliver det lettere at holde dem rene – og dermed at sikre et godt indeklima.

  • Åbne reoler bliver let til støvfælder. Især hvis de er fyldt med småting og ‘dimser’, som det tager lang tid at støve af. Gem flest mulige ting af vejen i lukkede skabe, i særlige arkivrum eller i kasser og æsker.
  • Ryd op i ‘kabeljunglen’ bag computeren, så det bliver muligt at gøre rent, og stil ikke IT-udstyr, kasser og papirbunker på gulvet, hvor de står i vejene for rengøringen.
  • Overfyldte lokaler med mange møbler, maskiner eller planter er svære at holde ordentligt rene.

Køb fornuftigt ind

Det er en god idé at tage hensynet til rengøringen med i overvejelserne, når I skal vælge alt fra gulvbelægning og gardiner til møbler, teknisk udstyr, belysning osv. Der er ofte stor forskel på, hvor besværligt eller tidskrævende det er at holde møbler, gulve og inventar rent og pænt.

  • Et glasbord eller en blank, hvid flade er svær at holde ren.
  • Gulvtæpper dæmper måske støjen i lokalet – men det er til gengæld en støvfælde, som gør rengøringen mere besværlig.

Omtanke i forbindelse med indkøb er ikke mindst vigtig i forbindelse med nybyggeri eller nyindretning af en arbejdsplads. Hér har I muligheden for at vælge en gennemtænkt og klog løsning fra starten.

Rengøringspersonalet og rengøringslederen vil ofte have stor erfaring med, hvilke løsninger der giver den bedste og letteste rengøring. Derfor bør de altid tages med på råd, når I planlægger større indkøb, renoveringsarbejder eller nybyggeri.

God vedligeholdelse

God vedligeholdelse af bygninger og inventar er en forudsætning for god rengøring og et godt indeklima.

  • Fugtige bygninger og tæpper giver gode vækstbetingelser for både skimmelsvampe og bakterier. Ikke mindst i køkkener og på toiletter kan slidte og revnede overflader være rene bakteriefælder – som er svære at rense ved almindelig rengøring.
  • Hullede eller revnede vægge, lofter og møbler drysser. Det spreder skidt og støv i rummene og gør det sværere og mere tidskrævende at gøre rent.
  • Ventilationsanlæg med tilstoppede filtre eller snavsede riste og luftkanaler betyder dårligere udsugning og et højere indhold af støv i luften.

Et fælles ansvar

Det er ledelsens ansvar at sikre, at bygning, udstyr og inventar er ordentligt vedligeholdt. Men alle på arbejdspladsen har en opgave med at holde øje med fejl og mangler og at passe godt på bygninger og inventar.

Arbejdsmiljøgruppen bør gennemgå bygningen med jævne mellemrum, så I opdager faresignalerne i tide. Spørg rengøringspersonalet om deres erfaringer. De kender alle hjørner af bygningen.


Senest revideret den 22. april 2020