Del: - -

Rengøringen er en del af APVen

Rengøringen bør indgå som en naturlig del af checklisten, når arbejdsmiljøgruppen laver arbejdspladsvurderinger.

Rengøringen er en vigtig del af indeklimaet. Derfor bør rengøringen altid indgå som en naturlig del af checklisten, når arbejdsmiljøgruppen laver APV.

Det gælder i særlig grad, hvis I har mistanke om problemer med dårlig luftkvalitet, eller hvis der er tilfælde af allergi blandt medarbejdere og brugere.

Arbejdsmiljøgruppen opgaver

Rengøringspersonalet arbejder normalt efter et fast rengøringsprogram, der beskriver, hvor ofte der skal gøres rent, og hvilke metoder der skal bruges. Det gælder både, hvis rengøring bliver udført af folk, der er ansat direkte på arbejdspladsen, og hvis rengøringsopgaven ligger hos et rengøringsfirma.

Arbejdsmiljøgruppen bør høres, når rengøringsprogrammet bliver lavet. I bør arbejde for, at der bliver taget hensyn til indeklima og arbejdsmiljø, når rengøringsopgaverne bliver beskrevet.

Rengøringsprogrammet skal være realistisk i forhold til arbejdspladsens behov og forudsætninger. I bør samtidig sikre, at der er klare aftaler om, hvilke opgaver der løses af rengøringspersonalet, og hvilke opgaver de øvrige medarbejdere og brugere skal løse.

Prioritering og kontrol

I praksis vil det ofte være svært at få tid og ressourcer til at opfylde alle ønsker om rengøring. Derfor vil det være nødvendigt at prioritere opgaverne.

Det er en fordel, at alle medarbejdere på arbejdspladsen er med til at diskutere, hvordan opgaverne prioriteres. Det kan give nye ideer til, hvordan de daglige rutiner kan ændres, så rengøringen bliver lettere. Samtidig får alle en større forståelse for rengøringspersonalets arbejde.

Hvis I oplever, at rengøringen ikke er tilfredsstillende, er det vigtigt, at I leder efter årsagen med udgangspunkt i de rammer og aftaler, der gælder på arbejdspladsen: Er det rengøringspersonalet, der ikke er grundige nok? Er det medarbejdere og brugere, som svigter deres del af arbejdet? Eller er rengøringsprogrammet for stramt?

Særlige krav til rengøringen

I bør være særligt opmærksomme på rengøringen på steder, hvor der er stilles særlige krav til rengøringens standard. Det kan fx være:

  • På sygehuse og i køkkener hvor kravene til hygiejne er store.
  • På værksteder, sløjdlokaler og andre steder, hvor der opstår meget snavs.
  • I laboratorier, kemilokaler og andre steder, hvor der arbejdes med farlige kemikalier.

Gode råd om rengøring og APV

  • Når I gennemgår arbejdspladsen, bør I være opmærksomme på de ting, som erfaringsmæssigt gør rengøringsopgaven sværere: Manglende oprydning i lokalerne, manglende vedligeholdelse, ‘støvfælder’ på rodede reoler og i ‘kabeljunglen’ bag computerne osv.
  • I bør samtidig samle op på de gode erfaringer: Er der steder, hvor rengøringen fungerer godt? Hvad er det, der virker netop hér? Kan vi gøre mere af dét på arbejdspladsen?
  • Det er en god idé at tage rengøringspersonalet og eventuelt rengøringslederen med, når I gennemgår arbejdspladsen. Deres erfaring og ekspertise er vigtig at have med, både når I skal finde årsagerne til, at rengøringen er mangelfuld, og når I skal finde løsninger og udarbejde konkrete handlingsplaner.
  • Ofte er personer med astma eller allergi de første, der mærker til et dårligt indeklima. Deres reaktion kan derfor være et vigtigt forvarsel, som giver arbejdsmiljøgruppen mulighed for at tage fat på fx dårlig rengøring, inden symptomerne breder sig. Det er derfor vigtigt, at I ikke fejer klager af bordet, blot fordi andre ikke oplever problemet.

Læs mere om APV og indeklima her.


Senest revideret den 08. juli 2021