Skolerenovering og byggeri

I stedet for et snævert fokus på at løse den aktuelle opgave, så vil det på den lange bane kunne betale sig at se på skolebyggerier og renoveringer i en helhed, hvor pædagogik, energi og indeklima spiller sammen. Det handler om støj, luft, lys og optimale temperaturforhold. Det giver bedre vilkår for læring, og det kan være med til at tiltrække og fastholde medarbejdere.