Del: - -

Typiske symptomer

Dårligt indeklima kan give symptomer hos de personer, som arbejder i bygningen.

Bygningsrelaterede symptomer pga. af et dårlig indeklima kan komme til udtryk på mange måder, men de typiske symptomer er:

  • Irritation af øjne, næse og svælg
  • Hoste, hæshed og hvæsende vejrtrækning
  • Tørre slimhinder og hudirritationer
  • Kløe og overfølsomhedsreaktioner
  • Træthed og koncentrationsbesvær
  • Hovedpine
  • Kvalme og svimmelhed

Konsekvenserne af et dårligt indeklima kan vise sig som nedsat velbefindende og arbejdsevne. I værste fald kan et dårligt indeklima give svære lidelser, så man ender med at blive uarbejdsdygtig i forhold til arbejdspladsen.

Læs også:

Forskellige reaktioner

Mennesker reagerer ofte forskelligt på de samme påvirkninger. Nogle er f.eks. mere følsomme over for støjen i daginstitutionens legerum, og andre påvirkes lettere af støv fra gulvtæppet.

Personer med astma eller allergi er ofte de første til at mærke et dårligt indeklima. Deres reaktioner kan derfor være et forvarsel om problemer, der måske senere breder sig til flere på arbejdsstedet.

Den syge bygning

Bygningsrelaterede symptomer er lægevidenskabeligt anerkendte og et veldokumenteret problem. Verdenssundhedsorganisationen, WHO, beskriver problemerne som ’syge bygningers syndrom’ og understreger dermed, at det er bygningerne, der er noget i vejen med, og ikke den enkelte person.


Senest revideret den 22. april 2020