Del: - -

Godt indeklima skaber værdi

I takt med, at fokus rettes mod at få lave driftsudgifter, vil bygninger med godt indeklima stige i værdi. For eksempel en bygning som Green Lighthouse, hvor der ikke er brugt afgassende materialer.

Det giver bygningen værdi, når indeklimaet er godt, som her i Green Lighthouse

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin

Der skal tages mange hensyn, når der skal bygges nyt, bygges om eller energirenoveres. Nogle gange kan de være modstridende. Hensyn til for eksempel pædagogik eller hygiejne kan gå ud over indeklimaet, og udbedringen af ét indeklima-problem kan skabe et nyt.

Dertil kommer hensyn til brandsikkerhed, energi, økonomi, stabilitet m.m. Det er dyrt at bygge, og nogle gange kan pludselige besparelser gå utilsigtet ud over kvaliteten af indeklimaet.

Derfor er det vigtigt at få snakket om, hvordan byggeriet skal prioriteres. Det kræver, at I forstår hinanden. Rådgiverne kender til mange løsninger, men ikke nødvendigvis alle. Arbejdsmiljøorganisationens repræsentanter i byggeudvalget skal være klædt på til at stille de rigtige spørgsmål, og rådgiverne skal sætte sig ind i arbejdsvilkårene på det pågældende sted. 

Godt indeklima er også godt for bygningens økonomi

Et godt indeklima er afgørende for medarbejdernes trivsel og sundhed. Det giver værdi og livskvalitet for den enkelte, men det giver faktisk også bygningen værdi.

Der er således både økonomiske og menneskelige argumenter for at vælge materialer og byggemetoder, som giver et godt indeklima i den færdige bygning.  

- Produktivitet og sundhed er begge værdier, som et godt indeklima understøtter, siger Rolf Simonsen, der er programdirektør i Værdibyg.

Læs mere om indeklima og produktivitet.

Godt indeklima kan ses på driftsbudgettet

Syv toneangivende organisationer indenfor byggeri har skabt Værdibyg som et forum, der skal fremme byggeprocesser, der resulterer i bygninger med mere værdi. Hertil hører også den værdi, som et godt indeklima skaber.

Et godt indeklima giver bedre produktivitet, og det kan umiddelbart mærkes på bundlinjen, når bygningen er i drift.

- Ofte er der mest fokus på anlægsbudgettet. Det vil vi godt have ændret, fordi driftsbudgettet vejer tungest på den lange bane, siger Rolf Simonsen.

Efterspørgslen på godt indeklima er stigende

Efterhånden som det økonomiske fokus retter sig mere mod driften af en bygning, vil en bygning med godt indeklima også stige i værdi. Værdien afhænger nemlig af markedets efterspørgsel, og den er tilsyneladende stigende.

- Blandt andet er interessen for certificerede bygninger steget, og de får jo netop point for godt indeklima, pointerer Rolf Simonsen.Senest revideret den 15. februar 2024