Del: - -

Teknisk information

På internettet findes mange informationer om byggeri og indeklima. De kan være en hjælp til at udarbejde løsningsforslag og yde rådgivning i forbindelse med byggeri.

Her er en oversigt over steder, hvor ingeniører og arkitekter kan finde uddybende information om byggeri og indeklima.

Link til krav og tekniske data

Anvisninger.dk 
BUILD - Institut for byggeri, by og miljø (Tidligere Statens Byggeforskningsinstitut) har udgivet en række byggeanvisninger, der udmønter bygningsreglement og arbejdsmiljølov i praktiske løsninger.

BUILD - Institut for byggeri, by og miljø
Rapporter og nyheder om forskning i indeklima. BUILD er et institut under Aalborg Universitet.

Byggeskadefonden
Om bl.a. kvalitetssikring. Her kan man bl.a. finde beskrivelser af bygningseftersyn (1 og 5 år efter færdiggørelse)

Dansk Standard
Her kan købes diverse standarder, bl.a. også Dansk Indeklimastandard, der rummer en frivillig klassificering af indeklimaets kvalitet i skoler, daginsitutioner, boliger og kontorer.

Teknologisk Institut
Dansk Indeklimamærkning administreres af Teknologisk Institut. Få bl.a. overblik over inventar og byggematerialer, der er indeklimamærket.

DTU Civil and Mechanical Engineering
Danmarks Tekniske Universitet formidler forskningsresultater om byggeløsninger, der bl.a. kan sikre bedre indeklima.

Lysteknisk Selskab
Dansk Center for Lys, der formidler viden om dagslys og kunstig belysning.

DANVAK
Brancheorganisation, der formidler viden og holder konferencer om ventilation. For eksempel den årlige DANVAK-dag med særskilt spor om indeklima.


Senest revideret den 21. november 2023