Del: - -

Byggeriets aktører og proces

Et godt indeklima grundlægges allerede i planlægningen af et byggeri. Derfor er det afgørende med et godt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og de kommende brugere.

Samarbejde _01Byggeudvalgets rolle

Der er flere parter involveret i en byggesag, og de spiller forskellige roller i processen. Et godt samarbejde mellem parterne er det bedste udgangspunkt for at sikre et godt indeklima. Samarbejdet er ofte organiseret i et byggeudvalg.

Arbejdsmiljøloven kræver, at indeklimaet skal med i overvejelserne allerede i planlægningsfasen. F.eks. har placering og retning af et nyt byggeri stor indflydelse på indeklimaet.

Samarbejdet om indeklimaet bør derfor begynde allerede i idéfasen og kan sagtens involvere flere medarbejdere end dem, der sidder med i byggeudvalget.

Læs også: Brugerinvolvering (om metoder og erfaringer ved inddragelse af brugerne)

Bygherren

Bygherren er bygningens ejer, som udstikker tidsrammerne for byggeprojektet og træffer de økonomiske beslutninger. Bygherren har derfor stor indflydelse på, hvordan indeklimaet prioriteres og inddrages i byggeprocessen. Bygherren overdrager ofte tilsynet med byggeriet til en bygherrerådgiver.

Bygherrerådgiveren

Bygherrerådgiveren fører tilsyn med byggeriet for bygherren og sørger for, at leveringen sker til tiden og til den aftalte kvalitet og pris. En del af bygherrerådgiverens opgave med kvalitetssikringen indebærer at holde fokus på indeklimaet.

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøloven pålægger bygherren at inddrage arbejdsmiljøorganisationen i planlægningen af byggeri og ved væsentlige ændringer af eksisterende lokaler.

Arbejdsmiljøorganisationen bør derfor sidde med i byggeudvalget eller tages med på råd fra begyndelsen. Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer behøver ikke være eksperter i indeklima, men de repræsenterer medarbejderne, som skal arbejde i de nye lokaler.

De har ofte det bedste kendskab til medarbejdernes behov og ønsker, og hvilke krav de daglige arbejdsopgaver stiller. Arbejdsmiljøorganisationen kan med fordel forberede sig ved at læse på Indeklimaportalen. Dermed kan man bedre forstå, hvad der er på spil og stille de nødvendige spørgsmål.

Tekniske rådgivere

Det er op til ingeniører og arkitekter at udforme de tekniske løsninger på kravene til indeklimaet på den kommende arbejdsplads. De besidder eller kan skaffe den nødvendige viden om materialer og indretninger og kan på den baggrund tage de rigtige hensyn til indeklimaet og få dem indarbejdet i projekteringen.

Særlig rådgivere

Ingeniører og arkitekter kan inddrage særlige specialister - f.eks. lysdesignere og arbejdsmiljørådgivere til dele af opgaven. I kan finde en oversigt over arbejdsmiljørådgivere på deres brancheforenings hjemmeside bamr.dk.


Senest revideret den 5. september 2022