Del: - -

Strategi for bedre indeklima kræver motivation

12 kommuner har med støtte fra Realdania udviklet en strategi for bedre indeklima på skolerne. Det er der kommet en fyldig håndbog ud af. En af pointerne handler om at koble strategien sammen med andre fokusområder for at motivere de forskellige aktører.

Af freelancejournalist Lone Bolther Rubin. Foto: ÅBN.

Når ’nogen’ i en kommune får lyst til at sætte indeklimaet på skolerne sådan RIGTIGT på dagsordenen, så er det som regel ikke nok, at de selv er motiverede. Der er mange interessenter, og alle skal være motiverede til at bidrage, hvis strategien skal lykkes.

Det kræver, at man kender de forskellige interessenters præferencer. Altså hvad der optager dem, og hvad kan de få ud af, at indeklimaet bliver bedre.

Det er en af de gennemgående pointer, som Realdania præsenterer i en håndbog om erfaringerne i 12 kommuner, der i 2019-20 udviklede strategier for indeklimaet på deres skoler. Håndbogen hedder ’Indeklima i skolerne - En håndbog til at arbejde strategisk med at forbedre skolernes indeklima’. 

Glem indeklimaet, når politikerne skal motiveres

’Glem indeklimaet, hvis indeklimaet skal i fokus’.

Det er en af overskrifterne i håndbogens gode råd. Og den handler om at motivere beslutningstagerne. Kort sagt kan det motivere politikerne at tale ind i nogle andre politiske dagsordner end lige indeklima i sig selv. Hvor et bedre indeklima kan være et middel til at opnå noget andet.

Og det kan være meget forskelligt fra kommune til kommune. Det kan være bosætning, velfærdsløft, arbejdsmiljø/APV, bæredygtighed, effektiv drift eller nye pædagogiske målsætninger.

I Kolding Kommune er indeklimaet i skolerne for eksempel koblet op på kommunes branding med følgende vision:

”.. at Kolding i 2030 er kendt for det gode indeklima i kommunens skoler, og at der er opnået mindst en halvering af klasselokaler med dårligt eller mindre godt indeklima.”

I Middelfart handler det om at udvikle læringsmiljøer, der kan gøre børnene til ’verdensborgere’.

Glem ikke kerneopgaven

Det er ikke kun beslutningstagerne, der skal motiveres. Det er også brugerne. Og her handler det om noget helt andet. Selvfølgelig betyder sundheden noget for pædagoger og lærere, men hvis strategien for alvor skal forankres, så er det erfaringen i de 12 kommuner, at det er vigtigt at sætte spot på kerneopgaven. Altså hvordan læring og pædagogik kan lykkes bedre i det gode indeklima.

Som rapporten konkluderer:

”Hvis ikke arbejdet med indeklima tænkes sammen med hovedopgaven undervisning, er det svært at sikre varig forankring hos skolens pædagogiske personale.”

Den administrative opfølgning kan også med fordel kobles op på eksisterende opgaver. Det kunne for eksempel være kvalitetsrapporten, der kan indeholde elementer om indeklimaet på skolen.

For ejendomsforvaltningen kan andre dagsordner være i spil. Her kan der være behov for at tænke indeklima sammen med optimering af drift og energirenovering.

Få styr på eksisterende viden

Når I skal prioritere jeres handlinger, kan det være en god idé at få fakta på bordet. Hvor varmt må det være, og hvor meget lys og frisk luft skal der til, før det kan påvirke elever og lærere positivt? Og hvor meget skal støjen reguleres? Svarene kan I finde i DTU’s nye rapport: ’Forskningsbaserede anbefalinger for godt og læringsfremmende indeklima i klasseværelser’.

Den samler al eksisterende viden fra forskernes verden. I den korte version får I på bare fire sider præsenteret, hvordan indeklimaet i klasseværelset påvirker børns præstationsevne og deres efterfølgende uddannelse. Denne viden kan også bruges til at motivere deltagerne i jeres indeklimaprojekter.

I løbet af efteråret 2021 udkommer de rådgivende virksomheder Teknologisk Institut, Niras og MOE med en branchevejledning om indeklima i skolerne. Den har en lidt mere pragmatisk tilgang til renovering af skoler. Vi vil opdatere artiklen her og linke til branchevejledningen, når den udkommer.

Mange andre gode råd at finde i håndbogen

Tilbage til håndbogen fra Realdania, der rummer mange andre nyttige råd. Bl.a. er det en god idé først at etablere en arbejdsgruppe på tværs af forvaltninger, så alle hensyn kan tages med i arbejdet. Den kan evt. ændres undervejs efter behov og indsigter.

De 12 kommuner har generelt arbejdet med strategien i fem trin, som er foldet ud i rapporten. Kort sagt handler det om følgende:

1. UDGANGSPUNKTET – hvor står I nu?

Hvordan samarbejder I om indeklima, og hvad ved I allerede om indeklimaet i skolerne? Har I uafsluttede indsatser, der skal følges op på – og hvilken vision har I fremadrettet?

2. DIALOG – Hvem har interesse i det, og hvem skal involveres?

Hvem er det særligt vigtigt at motivere? Er det politikere, forvaltning eller det pædagogiske personale på skolerne? Måske har politikerne allerede prioriteret midlerne. Så kan kræfterne koncentrere sig om forvaltning eller skoler. Det er vigtigt at forstå de interesser, der er på spil. En renovering må for eksempel ikke forstyrre undervisningen i hverdagen. Derfor er det en god idé at involvere de berørte parter i løsningen.

3. KORTLÆGNING – skab overblik over situationen i skolerne.

Et strategisk arbejde med indeklima indebærer, at man arbejder helhedsorienteret og kender status. Hvordan er lys, lyd, luft og temperatur i hvert lokale? Det kan kortlægges på flere måder. En metode, som blev udviklet i projektet, er blot at SE på lokalerne og ud fra enkle spørgsmål vurdere, hvordan tilstanden er. Det har bl.a. Silkeborg og Helsingør Kommune gjort. Andre har målt temperatur, CO2 indhold i luften mv. Andre igen har spurgt ind til det oplevede indeklima. Endelig kan flere metoder kombineres.

Læs også:

4. HANDLINGER – om at vælge de rigtige løsninger

Strategien vil aldrig lykkes, hvis den ikke rummer konkrete løsninger. Det kan være her-og-nu tiltag som at ændre lærere og elevers adfærd, så der bliver luftet mere ud, eller at læringsmiljøet udvides med gangarealer. Det kan evt. kombineres med en mere langsigtet renoveringsplan, som er prioriteret på baggrund af kortlægningen. Her er der masser af inspiration i rapporten fra de 12 kommuner.

5. FORANKRING – holde fast i visionen

Når handlingerne er sat i gang, skal der følges op på, om målene nås. Det kan være en god idé at strukturere arbejdet via årshjul, vedligeholdelsesplaner mv. En klar rollefordeling mellem kommune og skoler er også en fordel.

Arbejdsark og rejsehold hjælper jer i gang

Det er let at gå til materialet i håndbogen fra Realdania. Den er fuld af eksempler og inspiration, og bagerst i hæftet finder man arbejdsark – lige til at arbejde efter. Et godt værktøj til alle kommuner, der en gang for alle vil gøre op med dårligt indeklima i skolerne.

Find den her.

I efteråret 2021 etablerer Realdania desuden et rejsehold, der gratis tager ud til kommuner, der vil arbejde strategisk med opgaven. Læs mere om rejseholdet på Realdanias hjemmeside.


Senest revideret den 27. august 2021