Fem metoder til frisk luft testet

DTU har i 2016 testet fem forskellige løsninger på ventilation på en skole i Allerød. Mekanisk ventilation har størst effekt, og det kan ses på elevernes præstationer. Men adfærdsændringer på baggrund af en CO2 indikator kan også være en god midlertidig løsning.

Af journalist Lone Bolther Rubin. Foto: DTU

Adfærdsregulerende tiltag støttet af information om luftens indhold af CO2 kan være en god midlertidig løsning. Men på den lange bane vinder mekanisk ventilation, som både giver bedre indeklima og bedre forhold for læring.

Det er konklusionen på en undersøgelse, som DTU har foretaget i 2014-2016 på Ravnholtskolen i Allerød.

Fem løsninger testet

Fem klasseværelser, der forud for ombygningen havde meget høje koncentrationer af CO2, blev udvalgt som testlokaler.

I det ene blev der kun lavet målinger og test - der skete ingen forandringer. I de fire andre blev fem forskellige løsninger testet:

  • En CO2 indikator, der kunne vise elever og lærere, når det var tid til at lufte ud. Denne skulle udelukkende virke adfærdsregulerende.
  • Et decentralt, mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding.
  • En hybridløsning med automatisk styring af vinduer og en udsugningsventilator.
  • En hybridløsning med automatisk styring af vinduer og seks mikroventilationsenheder indbygget i facaden.
  • I det sidste rum blev det desuden testet kun at køre med automatisk vinduesåbning.

Lokalernes CO2 niveau og temperatur blev målt, og eleverne, der gik i 4. og 5. klasse, fik testet præstationsevnen og svarede på spørgsmål om deres oplevelse af indeklimaet.

Det skete i seks uger i fyringssæsonen og seks uger uden for fyringssæsonen. I nogle uger var løsningerne aktiveret, i andre var de deaktiveret.

Luftkvaliteten blev væsentligt bedre

Særligt i fyringssæsonen var luftkvaliteten langt bedre i de uger, hvor systemerne var i drift, end når de var slukket.

Decentral mekanisk ventilation virkede bedst i forhold til brugstidens gennemsnitlige COkoncentration, der i fyringssæsonen faldt med 41 pct. mens den maksimale COkoncentration blev reduceret med 61 pct.

Hvor der kun var automatisk styrede vinduer faldt CO2 koncentrationen med 28 pct., og i rummet kun med CO2 indikator faldt niveauet 18 med 18 pct.

Det kan ikke mærkes, men det virker

Eleverne kunne ikke selv mærke og registrere forskellene i luftkvaliteten. Deres svar på spørgsmål om luftens friskhed havde ikke nogen systematisk sammenhæng med luftens CO2 indhold.

Det blev til gengæld målt, hvor hurtigt eleverne kunne løse en række opgaver. Resultaterne blev sammenholdt med klasselokalets indhold af CO2.

Det viste, at eleverne arbejdede hurtigere og lavede færre fejl, når CO2 koncentrationen faldt. Det bekræfter, hvad andre undersøgelser også har vist.

Læs også:

Dyreste løsninger virker bedst

Undersøgelsen viste, at mekanisk ventilation eventuelt kombineret med automatisk vinduesåbning virker bedst i forhold til indeklimaet og elevernes præstationsevner.

De to systemer, der fik indholdet af CO2, til at falde mest, er også dem, der er dyrest i drift og anskaffelse.

Variable forhold i undersøgelsesperioden gør dog konklusionen lidt usikker. Det er derfor ikke muligt at afgøre, hvilket af de mekaniske ventilationssystemer, der er bedst i forhold til pris og effekt.


Senest revideret den 23. april 2020