Del: - -

Årsager til fodkulde

Find frem til årsagen, så kan I også løse problemet, hvis mange fryser om fødderne.

Det er ubehageligt at fryse om fødderne, og det kan give spændinger i resten af kroppen. Kolde fødder kan skyldes noget personligt – for eksempel dårligt blodomløb – men det kan også skyldes ydre påvirkninger.

Læs også Gode råd til holde fødder og hænder varme
Samt casen: Sorø Rådhus skifter indgangsparti

Er der mange på jobbet, der er generet af kolde fødder, så kan det være, at der er fodkoldt. Så er det et indeklimaproblem, I bør gøre noget ved.

Tre primære årsager til fodkulde

Det første er at finde årsagerne til, at det er fodkoldt. Der kan være flere:

  • Dårligt isolerede vægge og vinduer giver kuldenedfald og/eller kuldestråling fra væggen.
  • Dårligt isolerede gulve er kolde i sig selv.
  • Træk fra yderdøre eller døre ud til et koldt rum kan også give kolde luftstrømninger langs gulvet.

Peter Aufeldt, der indtil 2019 var afdelingschef i det rådgivende ingeniørfirma Orbicon, fortæller, at han jævnligt støder på sager om fodkulde.

"Kold luft er tungere og vil derfor altid søge ned til gulvet og fortrænge den varme luft. Kold luft kan nærmest skylle ind langs gulvet. Det vil give en oplevelse af, at det er fodkoldt," fortæller han.

Undgå store temperaturforskelle

Selvom det måske ikke er egentlig koldt ved gulvet, kan selve temperaturforskellen få det til at løbe koldt ned ad fodryggen. Arbejdstilsynet tillader op til fire graders forskel i et rum, men det er meget, vurderer Peter Aufeldt.

"Hvis det skal være komfortabelt, må der helst ikke være mere end cirka en grads forskel mellem temperaturen ved gulvet og i hovedhøjde," siger Peter Aufeldt.

Læs også: Regler og love om temperatur og træk

Løsninger på problemer med fodkulde

Løsningerne på problemet afhænger naturligt nok af årsagen. Derfor er det en god idé at alliere sig med en rådgiver om at måle temperaturforskelle, termografere evt. varmeudslip fra facaden og lave røgtest, der kan vise, hvordan luftstrømmene er i lokalet.

Læs også: Måling af temperatur og træk

I nogle tilfælde kan man ikke komme udenom at isolere facader og/eller gulve. Man kan også prøve at afhjælpe generne ved at flytte arbejdspladsen væk fra den kolde væg.

Skyldes problemet træk, kan det være meget effektfuldt at etablere en afskærmning, for eksempel en halvvæg, mellem medarbejdere og den dør, den kolde luft kommer fra.


Senest revideret den 23. oktober 2023